Valberedningens förslag till landstingslistor och kandidatpresentationer