KALLELSE till Antagandet av Landstingspolitiskt program med ombudsfördelning och dagordning