• Hem
  • Landstingskonfe...
sida

Landstingskonferenser 2018

Extra valkonferens för antagande av landstingslistor 17 mars
Lördagen den 17 mars håller vi extra valkonferens för att anta listor till landstingsvalet som bordlades på valkonferensen i december. Det är samma antal ombud som kallas, ni i föreningarna har dock möjlighet att komplettera era val om ni så behöver. Ombudsfördelning, dagordning och mer info hittar ni i kallelsen. Meddela distriktsexpeditionen om ni väljer att anmäla samma ombud och ersättare som till den ordinarie valkonferensen eller om ni kommer välja nya. Vi vill ha ombuden inrapporterade till [email protected] senast 25 februari.

Nominera: Då valberedningen nu fått mer tid att bereda sina förslag öppnar de nu åter nomineringarna. Förhandsnomineringsstoppet är 17 februari. Nomineringar skickas till [email protected]. Valberedningens förslag kommer sedan att offentliggöras 1-2 veckor innan valkonferensen. Främst söker valberedningen efter fler kandidater från Västerort och innerstaden i Stockholm.

Valberedningens förslag till landstingslistor och kandidatpresentationer

KALLELSE till extra valkonferens med ombudsfördelning och dagordning

Målbild – Positiv plädering enighet o stark valrörelse

Konferens för landstingspolitiskt program 18 mars
Söndagen den 18 mars blir det konferens för antagande av landstingspolitiskt program. Då detta är en ny konferens så kommer en ny ombudsfördelning att gälla, vilket påverkar några föreningar. Ombudsfördelning, dagordning och mer info hittar ni i kallelsen. Nedan hittar du också distriktsstyrelsens förslag till program. Medlemmar och partiföreningar kan skriva motioner (förslag till ändringar) på förslaget som ska skickas vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 25 februari. Motioner och motionssvar kommer vara ombuden tillhanda senast den 9 mars.

Ombudsfördelning: Här hittar ni en separat ombudsfördelning till bägge konferenserna och kan enkelt se vilka föreningar som få olika många mandat, självklart kan ni välja lika många ersättare som ombud. Det är fullt möjligt att välja olika ombud till de båda dagarna. Var noga när ni rapporterar så att det framgår tydligt. Senast 25 februari vill vi ha ombud och ersättare inrapporterade till [email protected]

KALLELSE till Antagandet av Landstingspolitiskt program med ombudsfördelning och dagordning

Förslag till Landstingspolitiskt program

Motioner på Landstingspolitiskt program

Distriktsstyrelsens motionssvar på Landstingspolitiskt program

Reservationer Landstingspolitiskt program 2018

Ej beredda motioner landstingspolitiskt program 2018

 

För frågor om konferenserna, kontakta distriktsexpeditionen på [email protected] eller 08-654 13 10

 

Kopiera länk