sida

Klimat

Ett hållbart samhälle är möjligt. Men det behövs politiska beslut för att komma dit. Vänsterpartiet har en plan för ett jämlikt och hållbart samhälle.

 

Sverige ska vara ett föregångsland i klimatomställningen. Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energi senast år 2040. Den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv. Det krävs ökade investeringar i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. När skatter och lagstiftning stimulerar de hållbara alternativen kan vi minska utsläppen.

Kollektivtrafik att lita på
Kollektivtrafiken är central i ett modernt och hållbart samhälle. Men idag är Stockholms kollektivtrafik dyr och överbelastad. Därför behöver vi satsa på att bygga ut den, samtidigt som vi börjar resan mot nolltaxa. Vänsterpartiet har redan fått igenom gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommarloven. Vi vill på kort sikt genomföra gratis kollektivtrafik för unga året runt och för pensionärer under lågtrafik. En viktig rättvisefråga är att de som reser med färdtjänst ska resa på samma villkor som de som reser med övriga kollektivtrafiken.

Vi vill ta bort spärrarna till tunnelbana och pendeltåg. För att öka tryggheten vill vi bygga ut plattformsbarriärer med en början av de stationer där trängseln är som störst.

Energi för framtiden
Vänsterpartiet har drivit på för att lägga ner kolkraftverket i Värtahamnen till 2022. Det står ensamt för omkring 10–15 procent av regionens utsläpp. Vi vill satsa på fossilfri el från exempelvis sol- och vindkraft, exempelvis genom att starta kommunala solenergibolag.

Klimaträttvisa
När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar och välfärd istället för ökad privat konsumtion för de som redan har mest blir det enklare att minska utsläppen. Vänsterpartiet vill använda skattesystemet för att få ned ut-släpp och skapa klimaträttvisa. Vi vill att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga. Därför är vi för att införa en träffsäker vägslitageavgift för tunga lastbilar och en flygskatt. Inkomsterna från dessa skatter ska oavkortat gå till investeringar för billigare och bättre miljövänliga transporter.

Kortare arbetstid
En förkortad arbetstid är en nyckelreform som både ger fler jobb, ökar välfärden och minskar vår klimatpåverkan.

Kopiera länk