Kalendarium

Kalendarium

MAJ 2017

Jonas Sjöstedt i Vinterviken
Kom och hör Jonas Sjöstedt prata om behovet av en politik som tar problemet med de ekonomiska klyftorna på allvar. Sverige behöver en ekonomisk politik för alla, inte bara de rikaste. För att åstadkomma det behövs en starkare vänster i hela landet. Musik med Cats & Dinosaurs, ett vänsterfeministiskt swingkollektiv från Göteborg som blandar, enligt egen utsago, den objektivt bästa musikstilen med den objektivt bästa politikstilen. Resultat: dansfest!

➤ DATUM: lördag 20 maj
➤ TID: 14.00
➤ PLATS: Vintervikens trädgård, Vinterviksvägen 30. Stora scenen 

 

Öppen tisdag: Bilism och miljö
Vänsterpartiet Storstockholms Miljö- och Klimatutskott bjuder in till en öppen tisdag med temat Bilism och miljö. Nybilsförsäljningen slår rekord och nya motorvägar byggs samtidigt som transporter står för en tredjedel av inrikes klimatutsläpp i Sverige. Det är uppenbart att detta inte går ihop, men hur ska vi tackla miljöproblemen som privatbilismen förorsakar? Kan bilismen bli hållbar och hur detta kan ske? Vilken roll ska bilen spela i framtidens transportsystem i städer och på landsbygden? Hur planerar vi för hållbara och rättvist fördelade transporter? Kvällen påbörjas med två presentationer och avslutas med en gemensam diskussion. Fika finns på plats.
Medverkande: Johanna Grant, ordförande Gröna bilister, Anna Sehlin, ledamot i landstingsfullmäktige (V)

➤ DATUM: 23 maj
➤ TID: 18.00-20.00
➤ PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84

 

JUNI 2017

Omställningsplan för Stockholmsregionen
För dig som vill vara med och utforma Vänsterns rättvisa och radikala omställningspolitik i Stockholmsregionen. Vänsterpartiet Storstockholm kommer att uppdatera och utveckla vår regionala omställningsplan för Stockholmsregionen. Den antogs av distriktsstyrelsen våren 2014 och användes i valrörelsen. Den har också varit ett underlag för lokalpolitiskt arbete och utbildningar. Inför valrörelsen behöver den uppdateras och utvecklas. Utmaningen har inte blivit mindre men vi har lärt oss en hel del. Vi vill gärna ha med dig i detta arbete. Vårt mål är att presentera ett färdigt förslag till Distriktsstyrelsen i början av 2018. På temadagen kommer vi att diskutera övergripande utgångspunkter, spåna idéer och lägga upp en arbetsplan. En stor del av arbetet kommer att ske i små temagrupper som fördjupar sig i olika sakfrågor/delar av planen.
Vi ordnar veg. förtäring och fika under dagen. Som förberedelse vill vi gärna att du läser omställningsplanen för Stockholmsregionen från 2014. 

➤ DATUM: Söndag 11 juni 
➤ TID: kl 11.00-17.00 
➤ PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84
➤ ANMÄLAN: senast 1 juni till [email protected].