• Hem
  • Fredrik Ahlqvis...
sida

Fredrik Ahlqvist

kandidat-01-fredrik-ljus (2)

Gick framåt 50 procent i väljarantal i valet”

Fredrik Ahlqvist är fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Vallentuna och brinner för att göra kommunen tillgänglig för alla. Han är 55 år och bor tillsammans med fru och hund i villa.

Hur gick valet?

Vi gick fram med 50 procent i väljarantal lokalt! Det betyder att vi har 3,3 procent nu.

Snyggt! Vad tror du att det beror på?

Vi syntes mycket i lokalpressen, vi har fokuserat på funktionshinderfrågorna och undersökt hur tillgängliga olika platser är. Vi har lyft frågor i kommunen om ledsagarservice och fria timmar i hemtjänsten.

Vad jobbar ni för lokalt?

Vi har exempelvis ett stort oanvänt sportfält som vi vill göra till friluftsområde, även där har vi lagt in ett funktionshinderperspektiv.

Vi har också en idé om att kombinera en skateboardbana med tuffa utmaningar för personer som använder rullstol. Det är nog en banbrytande idé som kan vara spjutspets för resten av Europa.

Vallentuna är fullt av naturområden, men dom saknar struktur för rekreation och friluftsliv. Vi har varit på studiebesök i Åkersberga och fått inspiration av några av deras olika friluftsparker.

Till exempel lekpark för barn tillsammans med ett grovt utomhusgym för vuxna. Där finns även en grillplats och bra platser för att fika. Vi har också titta på ett strövområde med hårdgjorda gångvägar i skogen med tillhörande vildmarkslekplats. Där dök det även upp hängmattor som man kunde vila sig i en stund.

Varför är det viktigt med funktionshinderperspektiv?

Dels för att i det stort sett inte finns något annat parti som driver frågorna men framför allt för att det är en värdemätare på hur långt vi har kommit i målet mot att alla människor ska ha ett lika värde.

Sverige har fått kritik från Förenta Nationerna för att inte leva upp till konventionen för personer med funktionsnedsättningar. Genom Vänsterpartiets funktionshinderpolitik kan vi lägga fram förslag som river hindren för full delaktighet.

Det som är bra för personer med funktionsnedsättning skapar ett samhälle som är bra för alla, ökad tillgänglighet, allas möjlighet att delta i demokrati och samhälle.

Ungefär 2 miljoner personer av vår befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Väldigt många har en funktionsnedsättning som inte syns utanpå.

Hur ser framtiden ut för Vänsterpartiet Vallentuna?

Vi ska fortsätta att utveckla den lokala funktionshinderpolitiken. Förmodligen är vi sämst i Sverige på att producera hyresrätter så den frågan återkommer vi till hela tiden. Vår kommun är väldigt dålig på flyktingmottagande och därför driver vi frågan om inköp av lägenheter för det ändamålet.

Intervju: Seluah Alsaati

Dela den här sidan:

Kopiera länk