• Hem
  • Från Bernie til...
sida

Från Bernie till Vänsterpartiet

20150708_153057

Jag organiserar teambernieny.org. Vi började bygga upp ett nätverk av gräsrotsaktivister i maj förra året som förberedelse för den kommande valrörelsen i New York. Den här nivån av engagemang har jag inte sett sen min tid i Ung Vänster. Folk har kampvilja och det finns en glädje hos volontärerna som är svår att beskriva. ”Äntligen!” är ordet jag skulle använda.

Mycket av det vi gör här skulle vi kunna använda i Vänsterpartiet. För att växa måste vi sprida budskapet att det spelar roll om vi lyckas bygga upp en progressiv organisation. Volontärerna kommer inte om de inte ser att det leder till resultat. Deras arbete måste ha effekt på det arbete vi gör i riksdagen och vice versa. Är syftet med Vänsterpartiets organisation att agera kampanjarbetare för diverse centralt organiserade teman eller handlar det om att ge volontärerna de verktyg som behövs för att bygga politisk makt i sin vardag?

Vi måste få ut budskapet att det finns ett direkt samband mellan den ökande ojämlikheten i Sverige och sjunkande deltagande i de politiska partierna. Det är inte volontärernas fel, varför skulle de engagera sig utan att få politisk makt och inflytande? Det kan därför inte bara handla om att få ut frågor i media, nya människor måste med i arbetet och de måste känna att det spelar roll. Det är det Bernies kampanj har gett människor och det har lockat hundratusentals nya deltagare i den politiska processen. Utan den energin leder inte nya digitala verktyg och strategier någonstans.

HUR KAN VÄNSTERPARTIET VÄXA?

1. Använd väljardata taktiskt i kampanjerna. Att bara ge sig ut och dela ut flygblad till okända personer på gatan leder inte till att folk beger sig till valurnorna. Vi vet vilka områden vi ska fokusera på och vilka dörrar vi ska knacka på för att få ut så många röster och volontärer av vårt arbete som möjligt. Hitta de gator och kvarter där vi har stöd men där valdeltagandet är lågt. Information om bostadspriser, tidigare valresultat, användning av kollektivtrafik och befolkningstäthet är exempel på data som kan ge fingervisningar om var vi är starka.

2. Bygg personliga kontakter med väljare. Gå tillbaka till hur man organiserade sig politiskt innan TV slog igenom. TV och dagstidningar är inte rätt kanaler att använda om man vill bygga en stark progressiv rörelse, det kräver direkt och aktiv kontakt med människor. Det är därför kombinationen gräsrotsarbete och sociala medier har visat sig vara så effektiv för Bernies kampanj.

3. Fokusera mer på att öka valdeltagandet bland väljargrupper där vi är starka. Unga, arbetare och invandrare röstar med (V) men är också de med lägst valdeltagande. Genom att knacka dörr kan vi skapa väljarlistor med folk som stödjer Vänsterpartiet och ta reda på vilka frågor som är viktiga för dem. Vi kan också beställa detaljerade data med tidigare valresultat från valmyndigheten. Det kommer att ta några år att lyckas men som man säger i USA, ”build a church and they will come”.

4. Synliggör aktiviteter våra medlemmar genomför, till exempel genom kartor som http://map.berniesanders.com. Skapa också system som visar volontärerna vilken effekt deras arbete har.

5. Skapa IT-system som kan koppla ihop grupper mellan städer för att volontärerna ska kunna organisera sig själva. Eftersom jag är intresserad av databaser och IT så har jag fokuserat på att skapa en volontärdatabas. Det finns hundratals grupper som arrangerar olika aktiviteter som de lägger upp på http://map.berniesanders.com. En taktik vi har använt är att skicka “sign-up sheets” till alla aktiviteter vi hittar där så att alla som dyker upp på ett Bernieevenemang blir kontaktade efteråt.

6. Använd internetforum och chattkanaler som https://www.reddit.com/r/SandersForPresident/, “Slack” och http://newyork4sanders.slack.com  för att samordna allas arbete. Då behövs inga dyra kampanjkontor utan man koordinerar allt arbete digitalt.

7. Uppmana medlemmar att ställa upp i lokalval, allt från stadsdelsnämnder till kommuner och skapa material anpassat för att få just dem valda. Att en vald vänsterpartist driver aktiv politik lokalt skapar mer politisk opinion än att enbart driva riksdagspolitik. Mantrat tänk globalt agera lokalt är en framgångsrik taktik som Bernie använt. När han var borgmästare i Burlington skapade han en utrikespolitik och höll möten kring den. Prata om de stora frågorna genom lokala representanter.

/Einar Stensson

Einar Stensson arbetar som volontärdatabasansvarig för Team Bernie NY, bor i Brooklyn och är f.d. aktiv i Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägerstens partiförening.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk