• Hem
  • Frågor och svar...
sida

Frågor och svar om St Göran

Är S:t Görans sjukhus bättre?
8 frågor och svar om Capio S:t Görans sjukhus och borgarnas förslag att privatisera ytterligare ett sjukhus.

1. Är S:t Görans sjukhus bättre?

Ja och nej. Det beror på vilka sjukhus man jämför med och vad man jämför. Den medicinska kvaliteten visar inga avgörande skillnader mellan Södersjukhuset (SÖS), Danderyd och S:t Göran. Generellt ligger alla tre sjukhusen något över rikssnittet på de områden där det finns öppna jämförelser. S:t Göran har en högre produktion per anställd och något högre löner, men de har också en högre personalomsättning bland sjuksköterskor. Precis som de andra sjukhusen har S:t Göran stängda vårdplatser p.g.a. sjuksköterskebrist.

2. Vad är bra med S:t Görans sjukhus?

S:t Göran är lagom stort och därmed lättare att styra. De har arbetat med ledarskapsutveckling och decentraliserat ledarskap och skapat en kultur och vi-känsla för hela sjukhuset, vilket saknas på flera av de landstingsdrivna sjukhusen. Capio har ett koncerntänk som landstinget idag saknar. Medan landstinget splittrar upp och fragmentariserar sina verksamheter tar Capio ett helhetsgrepp och bygger vårdkedjor. En annan sak som landstinget kan lära av S:t Göran är att de har städning i egen regi. Lokalvårdarna arbetar i vårdhygienteam tillsammans med verksamheten. Därmed har man en relativt låg förekomst av vårdrelaterade infektioner. S:t Göran har även kollektivavtal, vilket Vänsterpartiet anser att alla privata aktörer ska ha.

3. Är S:t Görans sjukhus mer effektivt för att det drivs privat?

Nej. S:t Göran var ett mycket väl fungerande sjukhus redan när det drevs offentligt innan det privatiserades och har fortsatt att vara det. En lagom storlek gör sjukhuset mer lättstyrt. S:t Göran har inte heller alla de specialiteter som Danderyd och SÖS har, ex. öron, näsa, hals, gynekologi, barnakut och förlossning. Det påverkar hela sjukhusets verksamhet och patientflöden och är viktigt att väga in vid en jämförelse. En barnakut bemannas till exempel av läkare från andra avdelningar, vilket i sin tur påverkar dessa avdelningar.

4. Vad vill Vänsterpartiet?

Vänsterpartiet vill inte privatisera ytterligare ett sjukhus och tycker därför inte att det är aktuellt att slösa resurser på att utreda frågan. Istället vill vi utveckla vården och styrningen av de offentliga sjukhusen med bättre personalpolitik och mer delaktighet för personal och patienter. Det finns saker som landstinget kan lära av S:t Göran, som t. ex. att bygga en sammanhållen sjukvård, att satsa på kompetensutveckling och ett decentraliserat ledarskap samt att ha städ i egen regi.

5. Ska Vänsterpartiet ta tillbaka S:t Görans sjukhus?

Vänsterpartiet vill ta tillbaka S:t Göran i offentlig regi när avtalet går ut om tretton år om vi då får bestämma. Vi var det enda partiet som var emot den förnyade upphandlingen 2012. Vi har tyvärr inte möjlighet att bryta avtalet i förtid och hamna i långa juridiska tvister och skadeståndskrav.

6. Vilket är Stockholms bästa sjukhus?

Återigen beror det på vilka parametrar som mäts, men frågar man patienterna så är det Norrtälje sjukhus som är bäst i test och som flest patienter kan tänka sig att rekommendera (nationell patientenkät 2014).

7. Varför valde den moderatledda alliansen att sälja just S:t Görans sjukhus?

Vi menar att det var just därför att S:t Göran var ett sådant välfungerande sjukhus som de valde att privatisera det 1998. Borgarna ville nämligen ha ett flaggskepp för privat vård.

8. Varför nämnde inte borgarna sina planer att privatisera ytterligare ett sjukhus i valrörelsen?

Akutsjukhusen är ryggraden i sjukvården. Det inser majoriteten av Stockholmarna och därför vill man behålla dem i offentlig regi. I landstingets valenkät uppger endast fem procent att de vill se mycket mer av privata företag i sjukvården. Att moderaterna backade så kraftigt i valet kan också ses som ett kvitto på att deras privatiseringspolitik inte uppskattas av väljarna.

 

Här kan du ladda ner dokumentet

Dela den här sidan:

Kopiera länk