• Hem
  • Politik för EU-...
sida

Politik för EU-migranter

Politik för EU-migranter
Distriktsstyrelsen håller på att ta fram en handlingsplan och konkreta förslag för EU-migranters situation i Stockholm, och tackar för de synpunkter som redan inkommit till det arbete. Vi vill gärna ha in synpunkter på dokumentet! Vi vill ha in alla remissvar senast den 21 maj, och kom ihåg att skriva så konkreta förslag till ändringar och kompletteringar som möjligt. Skicka till [email protected]. Vi vill också redan nu nämna att den 9 juni kommer en temakväll om EU-migranternas situation att hållas på Kafé Marx, och mer information om detta kommer att sända ut senare

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk