Rapport från Distriktsstyrelsens möte den 26 mars 2018