Rapport från Distriktstyrelsens möte den 25 september 2017