Distriktsstyrelsemöte

14 februari

På alla hjärtans dag hade distriktsstyrelsen ett maratonmöte där vi diskuterade alla motioner och motionssvar till distriktsårskonferensen.

Då vi hade fördelat motionerna mellan DS-ledamöterna några dagar innan var alla förslag redan nedskrivna och inskickade innan mötet så det vi hade att göra var att besluta om vi skulle godkänna dessa svar.

Sammanlagt 81 motioner, fördelat på förslag till verksamhetsplanen, ekonomiutredningen, uppdragen till valberedningarna och förstås allmänna motioner, har vi behandlat och besvarat. Vi hade livliga och konstruktiva diskussioner.  Som tur var hade vi Mats Einarsson som ordförande och han lotsade oss tryggt igenom detta omfattande uppdrag.

Det är väldigt intressant att läsa alla motioner och reflektera över vad konsekvenserna skulle bli ifall vi skulle genomföra det de föreslår. Det är det som sedan även är distriktsårskonferensens uppgift: att besluta vad som är möjligt och önskvärt att genomföra i distriktet, ur ett helhetsperspektiv.

Här gäller det interndemokratiska ansvaret att se inte enbart till sin hjärtefråga och sitt eget intresse utan avgöra vad som är det bästa i det stora hela, på kort och lång sikt.

Det som ändå är gemensamt för alla förslag, även om de sinsemellan är väldigt olika och vill väldigt varierande saker, är ett engagemang för partiet och en tro på att vi tillsammans kan besluta vad som är det rimliga att göra för att gå vidare och växa oss starkare.

I distriktsstyrelsen har vi i stort sett varit överens om hur motionerna ska besvaras. I ett litet fåtal fall har några reserverat sig men då framgår det i anslutning till svaret.

Det var i stort sett vad detta vårt näst sista distriktsstyrelsemöte denna verksamhetsperiod ägnades åt, förutom de vanliga informationspunkerna om läget i partiföreningarna och arbetet på distriktsexepeditionen.

/ Barbro Sörman