Distriktsstyrelsen

för Vänsterpartiet Storstockholm

Styrelsen

Ann-Marie Strömberg
Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen

Partiförening: Liljeholmen-Hägersten
E-post: [email protected]

 

Min nuvarande sysselsättning: Socialarbetare. Sedan ett par år heltid fackligt. Företräder SACO på Socialförvaltningen i Stockholms stad.

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du? Svårt att ange en fråga. Bostäder, återupprättande av social välfärd, integration.


Babak Ghorani
Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen

Partiförening: Hässelby-Vällingby
E-post: [email protected] 

Min nuvarande sysselsättning: Jobbar som tolk och översättare.

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du? Viktigaste frågor i synnerhet inför valet enligt prioriteringen nedan
1. Miljö.
2. antikapitalistisk välfärdspolitik.
3. alliansfrihet, Nej till Nato.


Elena Karlström
Distriktsordförande

Partiförening: Hammarby-Skarpnäck
E-post[email protected] 
Tel: 08-654 13 10 (Vänsterpartiet Storstockholms växel)

Min nuvarande sysselsättning: Jag har jobbat ca 16 år inom restaurang men har börjat studera på heltid, offentlig rätt samt EU-rätt på Södertörns Högskola.

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du? Vi ska visa vilken skillnad det är när vänstern är med och påverkar. En röst på vänsterpartiet gör skillnad det har vi många konkreta exempel på att visa att när vi gör denna skillnad i människors vardag. Vi ska föra ut budskapet kring inga vinster i välfärden, trygga jobb, ett hållbart grönare distrikt och bygga fler hyresrätter. Ett samhälle för alla där vi har en hållbar ekonomi, ett hem, ett jobb, en värld att leva i. ”The times are changing” och vi ska ändra på det åt rätt håll!


Inger Björk
Ersättare i distriktsstyrelsen

Partiförening: Hammarby-Skarpnäck.
E-post[email protected] 

Min nuvarande sysselsättning: Jag är pensionär men arbetar både professionellt och ideellt med att stödja organisationer i hur de kan arbeta med miljö- och klimatfrågor och med organisationsutveckling.

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du? Vi behöver presentera en vision av ett samhälle där invånarna och staten har makt över politiken och ekonomin – politisk och ekonomisk demokrati. Det vill säga att vi reglerar ekonomiska aktörer och omfördelar resurser så vi har ett välfärdssamhälle för alla, utifrån klass och kön med mera.  Där vi inom alla områden även skyddar miljö och klimat och vår planet och där vi alla, vad vi än sysslar med, deltar i arbetet med att genomföra visionen – ett aktivt och mobiliserat civilsamhälle.

Storstockholm utvecklas för att ge lika förutsättningar och möjligheter för alla, med helhetslösningar och sektorlösningar som tar hänsyn till jämställdhet och en miljö- och klimatmässig hållbarhet och ger medborgarna möjlighet att delta i utformandet av hållbara lösningar i bostadsområden, kommuner och storstockholmsområdet.

 


Lars Bäck
Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen

Partiförening: Farsta
E-post: [email protected] 

Min nuvarande sysselsättning: Föreläsare/utbildare i bl a jämställdhet och styrelsearbete. Samt ”25-procentspolitiker” som Sdn-ordförande.

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du?
Organisatoriskt: att se till att vi har resurser att synas i samtliga kommuner, men med fokus på de områden/grupper som vi talade en del om på Dåken men som vi även talat om i samband med vår partiskola. (V Farsta var en av pilotföreningarna när utbildningen testades).

Politiskt: de frågor som partikongressen kommer lyfta samt de frågor vi lyfte på Dåken.


Millaray Rubilar
Ersättare i distriktsstyrelsen

Partiförening: Huddinge
E-post: [email protected]


Pernilla Zethraeus
Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen

Partiförening: Birka Vasa
E-post: [email protected]

Min nuvarande sysselsättning: Ingen

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du?: Bostadsfrågan.


Robert Mjörnberg
Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen

Partiförening: Kommunalvänstern
E-post: [email protected] 

Min nuvarande sysselsättning: Min sysselsättning är sedan fyra år Regionalt fackligt ombud inom privat personlig assistans, vid Kommunal sektion Gullmarsplan. Jag är personlig assistent, men är tjänstledig för fackligt uppdrag. 

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du?
Den absolut viktigaste frågan för mig är Vinsterna i välfärden, som är sammankopplad med så många andra frågor, tex arbetsmiljö och i förlängningen arbetsrätt.


Samuel Skånberg
Ersättare i distriktsstyrelsen

Partiförening: Haninge.
E-post[email protected]

Min nuvarande sysselsättning: Webbutvecklare.

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du? Bostäder och klimatet. Efter att högern har sålt ut allmännyttans bostäder under lång tid så har vi en stor brist på hyresrätter. Vi har nu en bostadskris. Vi måste bygga mer allmännyttiga, billiga och klimatsmarta hyresrätter och bör också uppmuntra byggandet av kooperativa hyresrätter. Klimatfrågan är alltid närvarande. Vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser. De enklaste sätten i Storstockholm är att förbättra förutsättningarna för folk att åka kollektivt och cykla samt att vi minskar vår köttkonsumtion.


Tove Pehrsson
Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen

Partiförening: Solna

Min nuvarande sysselsättning: lärare i engelska och svenska.

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du?
Viktigaste frågan inför valet är hur vi kommunicerar utåt och hur vi välkomnar folk som visar intresse, och kanske till och med blir medlemmar, och gör dem till aktivister. För att klara detta måste vi vara utbildade, välorganiserade och motiverade – men framförallt måste varje kamrat känna att det är roligt att vara vänsterpartist. Som Brecht skrev: ”Den sida vars kämpar är tröttast förlorar slaget.”. Det är när vi kämpar tillsammans och skrattar tillsammans som vi orkar ända in i kaklet. Här har vi i Distriktsstyrelsen en riktig utmaning framför oss.


Zofia Laine
Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen

Partiförening: Vita Bergen
E-post: [email protected] 

Min nuvarande sysselsättning: Internationell koordinator på KTH

Vilken är den viktigaste frågan för Vänsterpartiet Storstockholm inför valet tycker du? Politiskt så tycker jag att det är viktigast att vara ett tydligt antirasistiskt parti. Som visar att vi ser problem som folk är missnöjda med och presenterar en tydlig lättbegriplig analys av att problemet är privata överklassaktörer, inte invandrare/muslimer/andra grupper som skuldbeläggs. 

Organisatoriskt så måste det bli högt i tak, och samtidigt behöver vi ena oss och stå tillsammans med siktet på samma mål. Det behövs också tas en funderare kring digitalisering och hur vi kan använda oss av olika kommunikationsplattformar (både internt och externt).