• Hem
  • Distriktsårskon...
sida

Distriktsårskonferensen 2017

Här hittar du all information inför Vänsterpartiet Storstockholms distriktsårskonferens i Landstingssalen, den 18-19 mars 2017. På årskonferensen stakar vi ut färdriktning för kommande två verksamhetsår.

De dokument som finns att motionera på är förslagen till verksamhetsplan och valstrategi som textbehandlas i sin helhet samt distriktsstyrelsens förslag till årskonferensen gällande ekonomiutredningen, hanteringen av program för regionens resurser, och riktlinjer till valberedningarna för landstings- och riksdagslistorna. Information om nomineringar, ombudsfördelning och annan praktisk info hittar ni i kallelsen nedan. 

Viktiga datum att hålla reda på:
• 3 februari: Sista datum att skicka in motioner till  [email protected]
• 3 februari: Sista datum att förhandsnominera till distriktsordförande, distriktsstyrelseledamöter,
revisorer och valberedare för riksdags- och landstingslistorna. Nominera till [email protected]
• 3 februari: Sista datum att förhandsnominera till ny valberedning. Nominera till [email protected] 
• 3 februari: Sista datum att nominera till val av valkommitté för val av ny valberedning. Nominera till [email protected]
• 3 februari: Sista datum att anmäla ombud och suppleanter. Rapportera till  [email protected]
• 24 februari: Distriktsstyrelsens svar på motioner skickas till partiföreningar och ombud
• 5 mars: Sista datum att anmäla åhörare som önskar mat. Anmäl till  [email protected]
• 10 mars: Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse skickas till
partiföreningar och ombud
• 18-19 mars: Distriktsårskonferens

Kom som åhörare!
Alla som är medlemmar i Vänsterpartiet välkomnas som åhörare på årskonferensen. Detta görs enklast via e-post till [email protected] eller per telefon till 08-654 13 10.

Har du frågor?
Har du frågor om distriktsårskonferensen? Maila [email protected] eller ring distriktsexpeditionen på telefon: 08-654 13 10.

Årskonferenshandlingar för nedladdning:

Kallelse med dagordning och ombudsfördelning
Förslag till verksamhetsplan och valstrategi inför valen 2018
Ekonomiutredning och förslag till beslut
Hållbart nyttjande av regionens resurser
Uppdrag till valberedningarna inför riksdags- och landstingslistornaMöteshandledning med ombudsfördelning och förslag till dag- och arbetsordning
Motioner distriktsårskonferens 2017
Motionssvar distriktsårskonferens 2017
Motionshandledning

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsens bilagor
Verksamhetsberattelse 2015 Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting
Verksamhetsberattelse 2016 Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting
Rapport från riksdagsledamöterna
Möteshandledning med ombudsfördelning och förslag till dag- och arbetsordning
Ekonomi, bokslut, revisionsberättelse och budgetrapport

 

Valberedningens förslag:
OBS! Valberedningens förslag uppdaterat med motivering av förslagen samt motivtexter till reservationer 2017/03/10.
Valberedningens förslag till ordförande, distriktsstyrelse, distriktsstyrelsens ersättare, revisorer och revisorsersättare
Valberedningens förslag till valberedningar för riksdags- och landstingslistorna

Presentation av kandidater till distriktsstyrelsen

Dela den här sidan:

Kopiera länk