• Hem
  • Antirasism loka...
sida

Antirasism lokalt

Att ha ett aktivt lokalt arbete mot rasism, främligsfientlighet och rasism är viktigare än någonsin. I våras fick Vänsterpartiet i Hammarby-Skarpäck med sig samtliga partier i Skarpnäcks stadsdelsnämnd att ställa sig bakom mitt och Vänsterpartiets programförslag.

 

I partiföreningarna kan man arbeta med antirasism på många olika sätt. Till exempel kan man i stadsdelsnämnderna lägga förslag och driva igenom ett program. Det är viktigt att uttala sitt avståndstagande från nazism och främligsfientlighet och det hot och den diskriminering som detta utgör mot medborgare och politiskt aktiva.

 

Dådet i Malmö i våras visar åter igen att nazismen skiljer sig från alla andra politiska inriktningar genom sin uttalade avsikt att skada och till och med döda meningsmotståndare och människor som de inte vill ha i Sverige. Och på valdagen stormade nazister in i flera vallokaler i Stockholm, där de hotade, skrek och  filmade de som skulle rösta.

 

Nazism, rasism och främligsfientlighet är ett problem även i Stockholm. Det bor nazister, fascister och främlingsfientliga i våra stadsdelsområden och det finns människor som är rädda för att röra sig fritt och för att engagera sig politiskt av rädsla för dem.  

 

Våld och hot är ett hot mot demokratin som våra demokratiska partier aldrig kommer att acceptera. Vi tar istället ett gemensamt ansvar för att fortsätta levandegöra demokratin med en öppen debatt och konkreta politiska förslag på de samhällsfrågor som vi gemensamt har i uppdrag att hantera.

 

I Stockholm har vi en nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism. I det förebyggande arbetet har kommun, polis och civilsamhälle ett stort ansvar. Inte minst har vi ett individuellt ansvar att stå upp för ett demokratiskt och öppet samhälle.
Vi föreslår mot bakgrund av ökande närvaro av nazism, rasism och främlingsfientlighet att;
1. Ett förslag till lokalt program mot nazism, rasism och främlingsfientlighet arbetas fram och presenteras på medborgarmöte, fritidsgårdar, öppna förskolor samt remitteras till föreningslivet
2. Nolltolerans mot nazism, rasism och främlingsfientlighet i stadsdelens alla verksamheter klart ska uttalas och att kränkande uttalanden alltid ska bemötas

 

Slutresultatet som till slut samtliga partier i Skarpnäcksstadsdelsnämnd ställde sig bakom och som resulterade i att Skarpnäck nu är end stadsdelen med ett eget lokalt program mot främlingsfientlighet och rasism löd så här:

 

Förslag till lokalt program mot främlingsfientlighet och rasism i Skarpnäck

 

Josefin Morge, V
Claes Elmgren, S
Ewa Larsson, MP
Daniel Forslund, FP
Ebba Krumlinde, C
Kristina Lutz, M

 

Det nazistiska våldet är ett hot mot demokratin – Förslag till lokalt program mot främlingsfientlighet och rasism i Skarpnäck

 

Natten efter 8:e mars attackerades och knivskars antirasister och feminister av nazister i Malmö. Samtidigt utsattes Vasa Real i Stockholm för antisemitiskt klotter riktat mot de unga elever som går i skolans judiska klasser. Igår föll de första domarna mot några av de från SMR som genomförde och planerade attacken i Kärrtorp.

 

Attackerna från nazister mot åsiktsmotståndare har ökat de senaste åren och det finns även fall med dödlig utgång. Att nazister attackerar och hotar åsiktsmotståndare är en fråga som slår hårt mot demokratin och det demokratiska systemet med grundtanken om ett öppet och fritt samhälle där åsiktsfrihet ska råda.

 

Vi vill från nämnden klart uttala vårt avståndstagande från nazism, rasism och alla former av våldsbejakande extremism som idag utgör ett hot mot alla politiskt aktiva i Sverige.

 

Nazism och rasism är ett problem även i Skarpnäck. Nazistiskt våld är ett hot mot demokratin som våra demokratiska partier aldrig kommer att acceptera.
Vi tar istället ett gemensamt ansvar för att fortsätta levandegöra demokratin med en öppen debatt och konkreta politiska förslag på de samhällsfrågor som vi gemensamt har i uppdrag att hantera.

 

I Stockholm har vi en nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism. I det förebyggande arbetet har kommun, polis och civilsamhälle ett stort ansvar. Inte minst har vi ett individuellt ansvar att stå upp för ett demokratiskt och öppet samhälle.

 

Mot bakgrund av den ökande närvaron av nazism, rasism och främlingsfientlighet i vår stadsdel, föreslår en enig stadsdelsnämnd;
1. Att Skarpnäck ska vara den stadsdel i Stockholm som är mest aktiv i arbetet med att förebygga och motverka nazism, rasism och våldsbejakande extremism
2. Att förvaltningen återkommer med förslag på ett lokalt program mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism med utgångspunkt i stadens Trygghets- och säkerhetsprogram samt regeringens Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Skr. 2011/12:44)
3. Att programmet presenteras och diskuteras på exempelvis medborgarmöten, fritidsgårdar, öppna förskolor samt med det lokala föreningslivet
4. Att nolltolerans mot nazism, rasism och främlingsfientlighet i stadsdelens alla verksamheter klart ska uttalas och att kränkande uttalanden alltid ska
bemötas.
 

 

Kopiera länk