• Hem
  • Riktlinjer
sida

Riktlinjer

Vänsterpartiet är ett parti befolkat med levande människor, som har olika bakgrund och erfarenheter, och det är en av våra allra största styrkor. Våra olikheter använder vi för att tillsammans verka för den politiska förändring som så väl behövs. Vi använder alla arenor för att påverka och förskjuta politiken åt rätt håll. Vi är aktiva i vardagen, på manifestationer och demonstrationer och vi ställer kandidater till allmänna val.

Vi är ett parti där makten ligger hos medlemmarna, som genom politiska förslag och beslut, ibland genom valda ombud, avgör vilken politik vi driver och vilka personer som utses till förtroendeposter. Det är också medlemmarna som tillsammans avgör vilka personer som får förtroende att kandidera i allmänna val, och som fattar beslut om vilken politik dessa där skall bedriva.

Vänsterpartiet har konsekvent och energiskt kritiserat personvalsinslaget i svensk politik. Vår kritik kan sammanfattas i några enkla punkter:

–          Personval bidrar till att föra fokus från politik och ideologi och riktar istället uppmärksamhet på personliga egenskaper och skillnader

–          Personval gynnar personer som har ekonomiska förutsättningar och tillräckliga maktpositioner för att driva kampanjer för sig själva, och missgynnar de som inte har de förutsättningarna

–          Personval underminerar medlemsdemokratin i partierna, eftersom själva syftet är att ändra den rangordning som medlemmarna demokratiskt beslutat om

–          Personval uppmuntrar kandidater att inte tycka som sina partier, eftersom det sällan är intressant att kryssa en person som tycker precis som sitt parti. Detta i sin tur leder till en åsiktssplittring inom respektive parti som för i vart fall arbetarrörelsens partier riskerar att ytterligare dra fokus från den gemensamma uppgiften att i grunden förändra samhället

Det är för oss självklart att Vänsterpartiets kandidater till allmänna val oavsett vilken plats man är placerad på skall kunna delta aktivt i valrörelsen, och vi välkomnar att olika kandidater använder sina egna erfarenheter och sitt eget sätt att återge vår gemensamma politik. Vi respekterar förstås också väljare som väljer att kryssa den kandidat på våra listor som de själva önskar.

Samtidigt vill vi vara lika tydliga i att det är medlemmarnas val av ordning på kandidater som måste få genomslag, och att personvalskampanjer för kandidater som inte står på valbar plats i syfte att förändra kandidatordningen inte får förekomma. Vi uppmanar därför alla medlemmar, aktivister och kandidater att bidra till detta och att inte driva eller bistå i personvalskampanjer.

Med kort tid kvar till valet sätter vi nu full fart tillsammans mot valseger. Vi är inte till salu!

På uppdrag av Distriktsstyrelse och Valledning för Vänsterpartiet Storstockholm,

 

Seluah Alsaati, Distriktsordförande Vänsterpartiet Storstockholm

Kalle Larsson, Organisationssekreterare och kanslichef Vänsterpartiet Storstockholm

 

 

Personvalskampanjer 

Storstockholms riktlinjer för personvalskampanjer

Kopiera länk