Nyheter

Regeringen måste stoppa skattesmitarna

Denna debattartikel är tidigare publicerad på Svenska dagbladet.

Gång på gång på gång avslöjas de rikas skatteflykt och hur finansbolag och banker genom räntesnurror och skatteplanering undanhåller miljarder från beskattning. Pengar som kunde gått till vården, skolan och ett värdigt flyktingmottagande. 

I en internationell granskning i fjol som svenska TT och SVT deltog i, samordnad av tyska ideella medieorganisationen Correctiv, avslöjades de så kallade ”cum-cum” och ”cum-ex”-bedrägerierna som drabbat flera länder i Europa. Det visade sig att flera stora europeiska banker har medverkat i dessa skatteupplägg och enligt en tidigare bankchef vid SEB har omfattande skatteupplägg med aktieägartransaktioner gjorts i Sverige.

En ny utredning från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) visar att skatteplundringen tycks fortsätta. Framförallt i Belgien, Danmark – och i Sverige.

Genom dessa avancerade och systematiska bedrägerier lyckas en grupp superrika fuska till sig skattemedel som hade kunnat finansiera våra skolor och vår gemensamma sjukvård. Det är pengar som hade kunnat finansiera bättre garantipensioner och ett humant flyktingmottagande. Men med hjälp av banker och avancerade upplägg, trixas pengarna iväg till Sveriges höginkomsttagare. Vidare undergräver dessa typer av bedrägerier vår välfärd och demokrati.

Vänsterpartiet har krävt att regeringen Löfven agerar bland annat genom att skärpa lagstiftningen. Senast i höstas presenterade vi en serie förslag för att intensifiera arbetet mot skatteflykt och skattebrottslighet. https://www.svd.se/v-skatteflykt-bor-kriminaliseras.

Det har snart gått ett år sedan avslöjandena och till skillnad från flera andra EU-länder har Sverige hittills ingen ny lagstiftning. Faktum är att finansministern fortfarande inte agerat.

Tyskland har en ny lagstiftning som föreskriver en minimitid som aktierna måste innehas före och efter utdelningstillfället, vilket vi också föreslagit. Även i Österrike och Italien har denna typ av upplägg minskat kraftigt.

Enligt Torsten Fensby, expert på internationell skatteflykt, handlar det i Sverige mestadels om att få stopp på aggressiv skatteplanering där utländska aktieägare tillfälligt lånar ut sina värdepapper till en svensk bulvan för att undvika källskatt.

Det senare är i många fall inte direkt olagligt.

”Men även i de fall nationell skattelagstiftning tillåter den här typen av upplägg kan de betraktas som moraliskt tvivelaktiga”, skriver Esma och uppmanar till ett bättre informationsutbyte mellan europeiska myndigheter.

Ökat informationsutbyte kan dock endast få en begränsad effekt så länge den svenska lagstiftningen inte stärks, enligt Torsten Fensby.

Det krävs politiska åtgärder för att stoppa den aggressiva skatteplaneringen. Tystnaden från regeringen är oroväckande. Regeringen bör genast skärpa lagstiftningen och verka för att införa långsiktiga och hållbara regler för att skydda våra gemensamma skattemedel.

Socialdemokraterna har haft lång tid på sig att agera, men verkar mer intresserade av att sänka skatten för höginkomsttagarna än att säkra skatteintäkter som dras undan genom dessa upplägg.

Sommaren är över nu Magdalena Andersson.

Det är dags att ta det enorma problem som kapitalisternas skattesmitning är på allvar. Sverige har inte råd med skatteflyktingar! Det kan väl inte vara så illa att det enbart är Vänsterpartiet som anser att även den ekonomiska eliten ska göra rätt för sig?

Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson (V)
Tony Haddou, skattepolitisk talesperson (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk