Nyheter

En skam att Sverige avvisar hbtq-flyktingar

SOMMARLÄSNING: De flesta av oss vill leva i ett samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna. Samtidigt skickar vi tillbaka hbtq-personer på flykt till samma förtryckande länder som de lyckats lämna. Den rasistiska flyktingpolitiken slår stenhårt.

Jag har tryggheten att komma från ett land där jag inte förföljs på grund av vem jag älskar. Men det är fortfarande inte alla förunnat om vi blickar ut globalt. Det arbetar Vänsterpartiet i solidaritet med olika folkrörelser för att förändra, precis som vi flyttar fram positionerna för hbtq-rättigheter här hemma. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som var det första att driva hbtq-personers rättigheter – genom att kräva en könsneutral äktenskapslagstiftning, strida mot tvångssteriliseringar av transpersoner, driva på för att ett tredje juridiskt kön införs och för att barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två.

Jag är också stolt över att vårt parti tagit strid för asylrätten, som urholkats de senaste åren. Det är en skam att riksdagen nyligen röstade för att förlänga inskränkningarna i  Sveriges asyllagstiftning. Inskränkningar som till en början drevs igenom av en S- och MP-ledd regering, då under benämningen ”den tillfälliga flyktinglagen”. 

När såväl EU som Sverige stänger sina gränser drabbar det redan utsatta människor extra hårt. När handläggare får krav på sig att neka fler människor asyl blir det också svårare för hbtq-personer att bevisa att de faktiskt är förföljda för att de är hbtq-personer, eller att de är hbtq-personer överhuvudtaget. Bevisbördan läggs på den asylsökande som systematiskt misstros. Det säger sig självt att det är nära nog omöjligt att bevisa att en ”levt som hbtq-person” i ett land som förbjuder eller förföljer dig just för det.

Den partipolitiskt obundna organisationen RFSL har tagit ställning mot den svenska repressiva flyktinglagen. På EU-nivå går utvecklingen i samma riktning. EU-parlamentets tvärpolitiska hbtq-grupp, där jag är vice ordförande, har  uppmärksammat den särskilt utsatta situationen för hbtq-personer på flykt. RFSL:s europeiska paraplyorganisation ILGA Europe har också lyft hur hårt hbtq-flyktingar drabbas. 

När en av våra mest utsatta hbtq-grupper – de på flykt – drabbas av den förda flyktingpolitiken, har vi skapat ytterligare en stor lucka när det gäller att säkerställa människors rättigheter. Sverige och EU vänder ryggen till några av de mest modiga, men också mest utsatta när de avvisar människor till de förtryckande platser och situationer de en gång lämnat.

Asylprövningen är rättsosäker i de flesta EU-länder eftersom hbtq-kompetens saknas bland beslutsfattarna. Dessutom vill EU införa listor på så kallade ”säkra länder” dit människor ska kunna mer eller mindre direktavvisas utan att de först fått en ordentlig, individuell asylprövning.

På en sådan lista skulle ett land som Turkiet kunna hamna, trots att situationen för hbtq-personer där har försämrats kraftigt de senaste åren.  Bland annat attackerar polisen Pride-tåg och förbjuder hbtq-aktiviteter eftersom de anses strida mot den ”allmänna moralen”. Många länder som förmodligen skulle anses som säkra på papperet har i praktiken också lagar som gör att hbtq-personer diskrimineras och förföljs.

Jag har även varit i flyktingläger i Grekland och Italien och i förvar i Belgien och sett hur svåra förhållandena för människor är. Som hbtq-person är du naturligtvis extra utsatt. Precis som för kvinnliga flyktingar är du sårbar också under flyktvägen och riskerar att bli hotad, misshandlad eller utsatt för sexuellt våld.

Den alltmer repressiva flyktingpolitiken i Sverige och EU är ett av de mest konkreta uttrycken för att rasistiska och nationalistiska krafter flyttat fram sina positioner. I ett sådant samhällsklimat är vi många som drabbas, framförallt rasifierade och hbtq-personer. 

För att trycka tillbaka dessa krafter krävs en starkare vänster. Det är vi som bygger broar och ser helheten. Vårt motstånd tar avstamp i vår kamp för jämlikhet, i vår antirasistiska kamp, i vår feministiska kamp – och i vår hbtq-kamp. Det är detta som gör oss till den mest hoppingivande och radikala kraften i Pride-tågen runtom i Sverige. 

Malin Björk
EU-parlamentariker, Vänsterpartiets talesperson i hbtq-frågor

Kopiera länk