Nyheter

Vi prioriterar kollektivtrafik, cykelsatsningar och mer solenergi

De viktigaste klimatåtgärderna för Vänsterpartiet i landstinget nästa mandatperiod är att ersätta kolkraft med förnybar energi och att fler reser med kollektivtrafik så vi får ner utsläppen från vägtrafiken. Vänsterpartiet kommer sänka biljettpriserna, ta bort spärrarna i tunnelbanan och utöka antalet anställda i kollektivtrafiken. Då minskar beroendet av egen bil vilket i sin tur leder till att klimatutsläppen går ner.

  • Vi vill sänka priset på SL-kortet i etapper och målet är avgiftsfri kollektivtrafik. Men Alliansen och Miljöpartiet, som styr Stockholms läns landsting, har flera gånger höjt SL-kortet. Med vårt förslag reser barn och unga avgiftsfritt hela året, pensionärer i lågtrafik och SL-kortet gäller i skärgårdstrafiken, säger Anna Sehlin, miljö och trafikpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i landstinget.

Vänsterpartiet värnar de anställda och vill helst att de ska vara anställda hos SL. Vi vill även att SL kör egen trafik, inte som nu när all trafik är upphandlad.

Landstinget behöver vara en aktiv aktör i regionplaneringen. I samråd med kommunerna kan nya bostäder försörjas med bra kollektivtrafik redan när de första flyttar in, snedfördelningen av arbetsplatser i norr och bostäder i söder kan då justeras och möjligheten att resa kollektivt på tvären i länet förbättras.

  • Vi bygger inga motorvägar, vår lösning på trängseln är trängselavgifter där intäkterna går till utbyggnad av kollektivtrafik. Vi bygger nya tvärförbindelser som Spårväg Syd och vi kopplar ihop tunnelbanan med pendeltåg i Barkarby, Älvsjö och Rågsved. Vi bygger ihop länet, med kollektivtrafik, säger Anna Sehlin.

Rikard Warlenius är ledamot för Vänsterpartiet i Stockholms stadsfullmäktige. De viktigaste frågorna för Stockholm är enligt honom att fasa ut fossila bränslen och vägtrafiken.

  • Vänsterpartiet och den rödgrönrosa majoriteten i fullmäktige har antagit en färdplan för att fasa ut fossila bränslen från hela stan senast 2040. Nu är det viktigt att fylla den med åtgärder. Vi har bland annat drivit att lägga ner kolkraftverket i Värtahamnen, och 2017 tog Stockholm Exergi (f.d. Fortum) beslutet att det ska ske senast 2022. Då minskar Stockholms utsläpp drastiskt. Istället vill vi starta ett nytt kommunalt solelbolag som skalar upp utbyggnaden av förnybar energi, säger Rikard Warlenius, ledamot för Vänsterpartiet i Stockholms stadsfullmäktige

Jämte energi är vägtrafiken den största utmaningen. Det handlar både om att ställa om fordonsflottan till el, att faktiskt minska biltrafiken och prioritera cykling. Vänsterpartiet prioriterar bland annat ett regionalt lånecykelsystem som kopplas till SL-trafiken, säkra cykelparkeringar, möjlighet att ta med cykeln i kollektivtrafiken och utbyggd cykelinfrastruktur. 

  • Alla trafikinvesteringar ska gå till klimatsmart resande, särskilt kollektivtrafiken, och säger självklart nej till nya motorvägar. Vi ser nu också hur cyklingen ökar, vilket hänger samman med att vi har satsat över en miljard på nya cykel- och gångvägar. Särskilt elcyklar kan förändra hur vi reser i Stockholm, och vi behöver därför satsa ytterligare minst en miljard på gång- och cykelvägar kommande mandatperiod, säger Rikard Warlenius.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk