Nyheter

Vi kortar arbetstiden i vården!

Får vi inflytande efter valet kortar vi arbetstiden i sjukvården

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vill införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön i hälso- och sjukvården. På flera avdelningar och mottagningar har
försök med kortare arbetstid rönt framgång. Vänsterpartiet vill permanenta dessa försök och utöka arbetstidsförkortningen till fler delar av sjukvården.

– Stockholms sjukvård krisar, och kärnan i krisen är brist på personal, inte minst sjuksköterskor. Om vi får inflytande efter valet kommer vi därför att införa kortare arbetstid
med bibehållen lön. På till exempel akutmottagningarna går man på knäna och behovet av personalpolitiska åtgärder är stort, säger Jonas Lindberg, som för partiets talan i
sjukvårdsfrågor och själv arbetar som sjuksköterska.

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön är en av Vänsterpartiets centrala åtgärder för att lösa den personalbrist som präglat sjukvården i flera år, med hundratals stängda vårdplatser och växande vårdköer som följd. Förslaget beräknas kosta ca 100 miljoner kr.

Det finns flera exempel på lyckade försök med arbetstidsförkortning, som Huddinge sjukhus
akutmottagning, och ortopedkliniken i Mölndal utanför Göteborg. I båda fallen har personalflykten stävjats och man har lyckats återanställa. Försöken visar att personalen börjar
må bättre och att vårdyrkenas attraktivitet ökar. De visar att det är praktiskt genomförbart och ger stora förtjänster för hälsa och arbetsklimat, enligt Vänsterpartiet.

– Det är uppenbart att den personalpolitik alliansen fört inte funkat. Arbetstidsförkortning är den enda åtgärden som återstår för att lösa en akut situation. Kortare arbetsdagar,
hälsosammare scheman är avgörande för att locka tillbaka den personal som lämnat vården, säger Jonas Lindberg.

För mer information kontakta
Felix Bergenholtz, pressekreterare 070-737 41 16
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

Dela den här sidan:

Kopiera länk