Uttalande

Vi tummar inte på solidariteten med flyktingar

Vi står odelat solidariska med alla människor som tvingas på flykt från krig och förtryck. Vi vänder oss mot socialdemokratins anpassning till högerns och sverigedemokraternas försök att skylla så gott som varje samhällsproblem på flyktingar. Det är en medveten politik som ställer arbetare mot arbetare, och som sparkar nedåt istället för att rikta ilskan uppåt.

Vårt samhälle är rikt på pengar och resurser. Med en omfördelningspolitik och en sysselsättningspolitik värd namnet skulle vi inte ha några problem med att ha både ett generöst flyktingmottagande och fungerande satsningar som gör det möjligt att klara integrationens utmaningar. Sverige är ett av världens rikaste länder, med en kapitalkoncentration som nått rekordnivåer. De 15 rikaste finansfamiljerna kontrollerar idag ett kapital som är mer än tre gånger så stort som Sveriges totala statsbudget, och antalet miljardärer slår numera rekord år för år.

Ändå påstår man att vi inte har råd. Det har vi. Välfärdens stora behov står inte emot att hjälpa människor på flykt eller som är i nöd. Att pensionärer, sjuka och arbetslösa drabbas av fattigdom eller jagas av försäkringskassan, att anställda i den offentliga sektorn går på knäna och att stora delar av infrastrukturen och välfärden tillåts slitas ned handlar inte om bristande resurser, utan om politiska val. Den otrygghet som många människor känner har samma rot: Den är produkten av en politik som omfördelar från fattig till rik, där friskolor som levererar vinster åt riskkapitalister och privatiserad allmännytta driver på segregation och utanförskap.

En annan politik är möjlig! Vi vill se en valrörelse som präglas av utmaningen att utveckla samhället i en mer jämlik och solidarisk riktning. Vi vill slå ett slag för verklig trygghet: trygghet på jobbet mot arbetsgivares godtycke, för trygga tillsvidareanställningar, för förbud mot hyvling av anställningsgrader och ett utökat inflytande för fackföreningar som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att säga upp personal, att ta in bemanningsföretag och utnyttja timanställda.

Vi vill se en valrörelse som präglas av krav på att stärka kollektivavtalens ställning på arbetsmarknaden. Svenska kollektivavtal måste omfatta alla arbetare – även de arbetskraftsinvandrare som är här på tillfälliga jobb och som idag utnyttjas av företagen för att pressa priset på arbete, vare sig det är i transportbranschen, i byggbranschen eller i den privata tjänstesektorn.

Vi vill se en valrörelse där politiker som säger sig stå upp för mänskliga rättigheter och rätten till asyl också står upp för rätten till permanenta uppehållstillstånd. De tillfälliga uppehållstillstånden, som inget gör för integrationen, skapar osäkra arbetare som blir helt beroende av arbetsgivarnas godtycke. De driver människor ut i papperslöshet. De leder till en press på kollektivavtal, löner och villkor utöver en oförsvarbar psykiskt nedbrytande stress för den enskilde.

Sist men inte minst, vi vill se och verka för en arbetarrörelse som i valrörelsen 2018 kämpar för reformer som förändrar maktbalansen i samhället till fördel för den arbetande befolkningen. Vi kräver arbetstidsförkortning utan sänkta löner, en välfärd fri från vinstplundrande riskkapitalister, ett omfördelande pensionssystem som skänker trygghet åt alla och en investeringsoffensiv för en starkare, rättvisare och mer solidarisk ekonomi för alla!

Robert Mjörnberg, sammankallande i Vänsterpartiet Storstockholms fackliga utskott
Elena Karlström, distriktsordförande Vänsterpartiet Storstockholm, 08 – 654 13 10

Dela den här sidan:

Kopiera länk