Nyheter

En antirasistiskt vänster

Joanna Castro är född i Cali, Colombias tredje största stad och kom till Sverige som 16 åring. Då hade hela familjen sökt asyl i Sverige på grund av politiskförföljelse av Joannas pappa som var lärare och facklig ledare. Efter studier i Sverige och utomlands är Joanna idag projektansvarig för olika utvecklingsprojekt och även engagerad i Vänsterpartiet Storstockholms  antirasistiskautskott.

Du har engagerat dig i antirasistiska utskottet, varför det?

– 2010 var jag i Colombia och såg därifrån hur Sverigedemokraterna tog sig in i riksdagen och tyckte att det var en skandal. När det sen  var val 2014 och jag precis hade landat i Sverige igen hade SD s väljarstöd blivit hela 13%. Då gick jag på mitt första medlemsmöte. Jag satt tyst och lyssnade. 

– Efteråt gick jag hem och kollade valdeltagandet i Stockholm. Då var det tydligt att områden med rasifierade har lågt valdeltagande. Hur kommer det sig att inte hela den där gruppen går och röstar en masse på Vänsterpartiet? Som är det parti som står för rätten till asyl, för en kraftigt utbyggd välfärd, för solidaritet.

– Våren 2016 frågade någon i min partiförening om jag ville vara med i utskottet. Där fick jag sitta med andra som var lika bekymrade som jag och jag fick dessutom utlopp för mina idéer. Vi i utskottet stödjer varandras tankar och initiativ och hjälps åt att utveckla partiets politik.

Vad gör ett antirasistiskt utskott?

– Ett antirasistiskt utskott ska utveckla partiets antirasistiska politik, både utåt och inåt. Det handlar mycket om utbildning, att fördjupa kunskaperna om vilken funktion ras fyller i kapitalismen t ex. att se och analysera Sverige och vår politik utifrån de problem som arbetarklassen (som även är rasifierad) möter här.

– I början av nästa år kommer utskottet att bjuda in till en nationell träff där vi behandlar alla de här ämnena: en antirasistisk valstrategi, vår antirasistiska politik och utbildning internt. Vi vill att fler distrikt skapar antirasistiska utskott och att vi hjälps åt att utveckla vår politik nationellt.

Hur ska Vänsterpartiet vinna valet 2018?

– Genom att vara konsekvent. Klart och tydligt förespråka socialism, feminism och antirasism. Vänstern vinner alltid när den inte är ambivalent, utan har ett rakt budskap. Vi måste visa på skillnaderna mellan oss och en svikande socialdemokrati. Vi står fast vid strejkrätten, asylrätten, rätten till heltid, 6 timmars arbetsdag, rättvis fördelning, kraftigt utbyggd välfärd, nolltaxa, inga vinster i välfärden och internationell solidaritet. 

 


Vill du engagera dig i ett utskott?

Det behövs friska krafter i tre av våra utskott och därför görs nu flera fyllnadsval. Vill du eller någon du känner vara aktiva i ett utskott? Skicka din nominering till [email protected] före 31 januari. Ange namn, förening, kontaktuppgifter samt facklig tillhörighet, uppdrag och intressen när du nominerar dig själv eller någon annan.

Studieutskottet. Studieutskottets uppgift är att utifrån verksamhetsplan, studieplan och politiska program planera och genomföra studier i distriktet.

Fackliga utskottet. Fackliga utskottet arbetar för att stärka och utveckla det facklig-politiska arbetet i distriktet.

– Antirasistiska utskottet. Utskottet arbetar för att stärka och utveckla det antirasistiska arbetet i distriktet.

Kopiera länk