Nyheter

Feministiskt självförsvar

Välkommen på feministiskt självförsvar i Haninge den 19/11!
Feministiskt självförsvar är en typ av självförsvar för tjejer och kvinnor som har sin grund i feministisk ideologi och fokuserar på det sexualiserade våldet. Det är ett praktiskt sätt att arbeta mot det samhällsproblem som det sexualiserade våldet är, och den vardagsrädsla som det för med sig. De flesta kvinnor har erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av en man – oavsett om det rör sig om obehagliga kommentarer, tafsningar, våldtäkt, misshandel eller någon annan typ av kränkning. I feministiskt självförsvar lär vi ut tekniker för att försvara oss mot så väl vardagliga trakasserier som grovt våld.
➤ DATUM: 19 november.
➤ TID: kl. 12.00-15.00.
➤ PLATS: Haninge kulturhus.
➤ ANMÄLAN: Senast den 17 november till [email protected] eller till ordförande Carina Wellton: 0739-709791.
➤ ARRANGÖRER: Vänsterpartiet Haninge och Vänsterpartiet Storstockholm.
Kopiera länk