Nyheter

Med anledning av sopstrejken i Stockholms stad

Gruppstyrelsen för Vänsterpartiet i Stockholms stad har gjort följande uttalande gällande sopstrejken i Stockholms stad:

Stockholms stad har via Stockholm Vatten och Avfall genomfört en ny upphandling av sophämtningen i Stockholm som börjar gälla den 1 oktober. I samband med att ett av de företag som vunnit upphandlingen börjat förbereda sig inför det nya avtalet har en strejk utbrutit bland de anställda på grund av hot om sänkta löner. Flera av de anställda har nu sagt upp sig i protest.

Kontraktet som företaget har med Stockholms stad är värt lika mycket pengar oavsett om pengarna går till företagsvinster eller till löner. När en verksamhet upphandlas blir Stockholms stad inte arbetsgivare för de som utför arbetet och sätter inte de anställdas löner. Det här är ett av grundproblemen med att upphandla verksamheter, då möjligheten att säkerställa arbetsmiljö och arbetsvillkor för de som utför arbetet begränsas. Vi är emot lönedumpning och det är inte acceptabelt att arbetsvillkor försämras.

Det finns idag stort politiskt stöd för att fortsätta att upphandla kommunens verksamhet inom olika områden. I det läget vill vi som vänsterpartister istället ställa hårda krav på kvalitet och goda arbetsvillkor när vi upphandlar olika samhällstjänster. Det är ett paradigmskifte jämfört under de Alliansen styrde då ofta lägsta pris automatiskt vann upphandlingarna.

I upphandlingen av sophämtningen har inte lägsta pris fått styra utan en sammanvägd bedömning baserat på bland annat stadens miljömål och krav på bättre arbetsmiljö. Det finns också ett krav på att företaget inte får vidta åtgärder som strider mot lag eller kollektivavtal. Men upphandling är ett trubbigt verktyg om man vill ställa tuffa krav. Det finns också svårigheter att säkerställa att företagen kan leva upp till dem. Upphandling kan därför aldrig ge samma inflytande för politiker och medborgare som om som vi skulle ha drivit verksamheten i egen regi.

Ett exempel på en upphandling där vi har kommit längre med krav på arbetsvillkor är upphandlingen av hemtjänstföretag där vi själva har haft huvudansvaret. Där ställer vi strikta krav på löner, semester, arbetstid och tjänstepension enligt kollektivavtal och en rad andra krav på arbetsmiljön för de anställda. Det är så vi vill att det ska se ut när det görs en upphandling.

Vi behöver granska den här upphandlingen för att säkerställa att det inte är hur upphandlingskraven från Stockholms stad är formulerade som har påverkat arbetsvillkoren till det sämre och titta noga på hur Stockholms stad har agerat i samband med konflikten. Vi ska inte kompromissa med goda arbetsvillkor.

Gruppstyrelsen för Vänsterpartiet i Stockholms stad
Sebastian Wiklund, Torun Boucher, Ann-Margarethe Livh, Lorena Delgado, Alexandra Mattsson Åkerström och Rikard Warlenius

Kopiera länk