artikel

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Sällan har det känts mer relevant att uppmärksamma internationella kvinnodagen. I en tid när kvinnors rättigheter ifrågasätts allt mer högljutt både i Sverige och i världen är det viktigt att kampen fortsätter oförtrutet.

Vi upplevde hur Womens March vällde som en protestvåg över hela världen när Donald Trump installerades som USA:s president och trots att det är skrämmande hur snabbt rättigheter som vi upplevt som självklara kan tas ifrån oss så är det ändå mycket glädjande och positivt att så många människor säger ifrån mot rasism, sexism och homofobi. Det påminner oss om att den feministiska kampen är global och ständigt pågående. Det påminner oss om att högerextremister aldrig står på kvinnornas sida även om de påstår att de gör det. Det påminner oss om att vi solidariskt måste stå upp för de kvinnor som ännu inte har de rättigheter som det tagit många år för oss att kämpa oss till. 

Som alltid står Vänsterpartiet främst i kampen för kvinnors rätt och möjligheter att själva bestämma över sina liv och kroppar. I år har vi fört den kampen i 100 år och det kommer bl.a. att uppmärksammas genom att partiet ger ut en jubileumsbok om kvinnorna i partiet och deras ovärderliga insatser. 

Vår 8 mars-paroll kommer att vara “Det är vår tid nu” och det är också namnet på den kampanj som genomförs under våren. 

Den handlar om det ojämställda samhälle vi har, om hur de rika blivit rikare och de fattiga fattigare, om villkor i arbetslivet och låga löner. Som alltid är det kvinnor som drabbas hårdast av ojämlikhet och allt detta är självklara feministiska frågor för oss. 

Vi har förslag på en konkret feministisk politik som gör skillnad på riktigt. 

Det finns mycket att göra. Fira 8 mars med oss, delta i vår kampanj, sticka en “pussy hat”, det finns många sätt. 

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, varken mer eller mindre

Dela den här sidan:

Kopiera länk