Nyheter

Karin Rågsjö: Skandalerna haglar över NKS

Fotograf: Denny Lorentzen
Karin Rågsjö. Fotograf: Denny Lorentzen

Idag lämnar Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V), in en interpellation till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) om Nya Karolinska och finansieringen av det. I Stockholms läns landsting, SLL, slås snart dörrarna upp till det rekorddyra högspecialiserade sjukhuset Nya Karolinska Solna, NKS. Sjukhuset är SLL:s största investering och har kritiserats för att bland annat bli orimligt och omotiverat dyrt. Som jämförelse kommer NKS att bli drygt 50 procent dyrare än jämförbara sjukhusbyggen i Europa och USA. Sjukhuset har redan innan det öppnat dragits med allvarliga problem, med allt från avhoppande toppchefer och specialister, larm om patientosäkerhet till oprövade organisationssätt.

– Nya Karolinska Solna är en symbol för högerns hälso- och sjukvårdspolitik. Ett sjukhus finansierat i gråzon, där ingen fortfarande vet slutsumman för helheten. Där ledande politiker har satt sig i marknadens  knä utan att reflektera över att invånarna får betala ett högt pris. Ekonomiskt men även genom att sjukhuset skär ned på platser som får konsekvenser i hela regionen. Skandalerna haglar, böcker skrivs men ansvariga politiker blir tystare och tystare. De har nämligen glömt bort att de avkrävs ansvar även för sjukhusbyggen som är direkt sjuka, säger Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V). 

Det är viktigt att sjukhuset fungerar på ett patientsäkert sätt och på ett sätt som gör att medarbetare trivs och stannar kvar. Karin Rågsjö skriver i interpellationen att det är svårt att se att detta kommer att vara fallet, då det är uppenbart att den politiska styrningen havererat och fokus har flyttats från patienter och utveckling av vård till skatteplanering. Svar på Karin Rågsjös frågor kommer inom två veckor. Du kan läsa hela interpellationen här

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk