Nyheter

8 april – romernas nationaldag

Idag, den 8 april, vill vi i Vänsterpartiet Storstockholms antirasistiska utskott uppmärksamma romernas nationaldag.

Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter, med en över femhundraårig historia i landet. En historia som kantats av diskriminering, rasism och historierevisionism, där romernas långa närvaro och inflytande över den svenska kulturen har förtigits och gjorts om.

Det finns omkring 100 000 romer i Sverige idag, med olika förutsättningar och livssituationer. Det finns också en medvetenhet om de övergrepp och den strukturella diskriminering som den svenska staten sanktionerade mot romerna under nationalromantikens utveckling fram till idag. Men viljan att belysa den kunskapen verkar vara näst intill obefintlig.

I en tid där fler och fler faller för den högerextrema propagandan och den antiziganistiska retoriken, ökar också hatbrotten mot romer.

Vi vill lyfta de svenska minoriteterna och genom att uppmärksamma romernas nationaldag, också ge dem bekräftelse i fråga om det stora inflytande romernas långa historia har haft på språket, folkmusiken och den svenska kulturen genom århundradena fram till idag.

Vänsterpartiet Storstockholms antirasistiska utskott

Skriv en kommentar