Nyheter

Visit i Bryssel inför 8 mars!

 

Bryssel8Bryssel15

Bryssel15

Under två intensiva dagar vistades 25 kvinnor från Vänsterpartiet Storstockholm i Bryssel, där vi fick en inblick i hur vår företrädare i EU-parlamentet, Malin Björk, arbetar tillsammans med sitt team.

Vår första anhalt var GUE/NGL:s hemvist i parlamentet. GUE/NGL (Confederal Group of United Left/Nordic Left) är den grupp i parlamentet som Vänsterpartiet tillhör och som består av 52 medlemmar från 19 partier/organisationer från 14 medlemsstater. Där ingår bl.a tyska Die Linke, spanska Podemos och irländska Sinn Féin.

EU-parlamentet är ett väldigt höger- och mansdominerat parlament så alla förstår nog att det är ett arbete i motvind att driva en feministisk vänsterpolitik där. Trots det så är humöret och kamplusten god. Vi fick bl.a. höra om det nya förslaget om ett “superfrontex”, dvs att EU:s gränspolismyndighet ska få utökade befogenheter och t.o.m. kunna gå in i länder som anses ta emot för många flyktingar och mot landets vilja avhysa flyktingar. I motståndet mot detta har vi en något oväntat allierad, Moderaterna, som anser att detta inkräktar på nationens självbestämmande i allt för hög grad.

Samarbetet i gruppen verkar fungera mestadels bra, förutom i vissa frågor där man inte är överens, t.ex. i synen på prostitution. Efter den obligatoriska genomgången av EU-parlamentets historia och organisation checkade vi in på hotellet och åt gemensam middag.

Dag två inleddes med en föreläsning och frågestund av Irene Rosales från European Women´s Lobby. De är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen i EU med ca 2000 medlemsorganisationer i 30 länder. Organisationen arbetar för att genom lobbyaktioner påverka frågor som rör jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Efter det träffade vi Barbara Helfferich från den feministiska tankesmedjan Gender 5+. De samlar forskare och opinionsbildare och organiserar debatter, seminarier och publicerar olika typer av material, t.ex. filmer. De ser som sin uppgift att sprida en feministisk vision om hur Europa skulle kunna utvecklas i en feministisk riktning. De är baserade i Bryssel men medlemmarna finns över hela Europa.

Efter en snabb lunch träffade vi representanter för den belgiska asylrättsorganisationen Ciré, som är den belgiska avdelningen av paraplyorganisationen Migreurope som finns i 10 länder. De berättade om mycket som vi kan känna igen från vårt svenska samhälle. Om ett hårdnande klimat och bristande respekt för mänskliga rättigheter. Men de berättade också om ett fantastiskt engagemang och det kan vi ju också känna igen oss i.

På eftermiddagen tog vi plats i parlamentet igen för att delta i konferensen “Feminist struggles in Europe” som arrangerades av GUE/NGL. Vi hann vara med på två seminarier: “Womens workers rights” som handlade om facklig kamp och bl.a. tog upp frågan om rättigheter för kvinnor som utför hushållsnära tjänster. Det andra seminariet, “Freedom from violence and womens right to their bodies”, behandlade rätten till fria och säkra aborter, våld mot kvinnor och vikten av genusperspektiv i flyktingpolitiken.

Sedan var vi tyvärr tvungna att ta bussen till flygplatsen och återvända hem till Stockholm men vi fick i alla fall en liten inblick i hur EU-parlamentet fungerar och det var fantastiskt roligt att träffa Malin, Berit, Deniz och alla andra som arbetar där. Och ett stort tack till Feministiska Utskottet som gjorde detta möjligt!

 

barbro_porträtt1

 

 

Bryssel11

Barbro Sörman, Distriktsordförande

bryssel18Bryssel3

Bryssel3

 

 

 

 

 

Bryssel4

 

 

 

 

bryssel6

Dela den här sidan:

Kopiera länk