Kongress 2016

Nominera och motionera

Kongressen är Vänsterpartiets högsta beslutande organ, beslut tagna på kongressen står över alla andra instanser. Den hålls vartannat år och tar beslut om bland annat partiprogram, stadgeändringar, val av partistyrelse och valplattformar.

2016 hålls kongressen i Örebro 5-8 maj. Till denna skickas 225 ombud från hela landet. Ombuden fördelas utifrån medlemsantal i distrikten och Storstockholm ska utse 57 ombud. Ombudsvalen hålls 23 och 25 februari i valkretsar. Partiföreningar i Stockholms stad och branschföreningar har ombudsval den 23 februari och partiföreningar i länet har den 25 februari.

Hur kan du som medlem påverka?

Diskutera:
Inför kongressen arrangeras flera träffar för att diskutera de dokument som kongressen har att behandla. Runt om i Storstockholm hålls det förträffar med inledare från distriktsstyrelsen under januari. Kalendarium för de träffarna hittar du här.

Söndag 17 januari arrangerar Miljö- och klimatutskottet en dag med fokus på Eko-Eko och klimatfrågor på Kafé Marx, mer info hittar du här.

Söndagen den 30 januari är det också en heldag både om socialistiska strategier och Eko-Eko på ABF-huset som bara är för kvinnor. Mer om den dagen hittar du här.

Motionera:
Handlingarna till kongressen (ändringar i partiprogrammet, stadgarna och förslag till ekologisk-ekonomiskt punkt-program) finns nu tillgängligt. Om du vill förändra något i dessa program eller något helt annat så kan du motionera, det vill säga föreslå en förändring. Sista dag för att skicka in motioner är den 5 februari och de ska skickas till [email protected]. Läs alla dokument och en motionshandledning på kongressidan, den hittar du här.

Nominera och kandidera till kongressombud:
Är du intresserad av att vara kongressombud eller har du en partikamrat som du vill se som ombud? Se till att nominera! För att valberedningarna ska ha möjlighet att förbereda valen så är det förhandsnomineringsstopp den 5 februari. Skicka in förnamn och efternamn samt partiförening på de du nominerar till [email protected].

Nominera till valen på kongressen:
Flera viktiga val sker under kongressen, till dessa kan man nominera sina partikamrater. Valen som ska göras är följande:

Partiordförande
Partistyrelsens övriga ordinarie ledamöter
Partistyrelsens suppleanter
Programkommission
Revisorer
Revisorssuppleanter
Valberedning

Förhandsnomineringar till samtliga val skall vara valberedningen tillhanda senast 5 februari och skickas till [email protected].

Observera att förhandsnomineringar till ny valberedning skickas till [email protected].

Kongressminnen

Vi har frågat två tidigare kongressombud hur det är att vara på kongress och om de har några tips att dela med sig av.

11393073_10153356900762065_7780282769243705075_nNamn: Klara Ernemo
Partiförening: Sundbyberg
Vilken/vilka kongresser: 2012 i Uppsala

Vilket är ditt bästa kongressminne?

Partiordförandevalet när Jonas blev vald kändes stort och viktigt. Det var mycket media där och många pläderingar. Något som man också minns är de som är roliga i talarstolen, och när de som håller i mötet i presidiet är bra på att lätta upp stämningen. Det blir minnesvärt med humor!

Har du några tips hur man bäst förbereder sig inför kongressen?

Det bästa är nog att prata med någon som är van och säga det rakt ut att man behöver hjälp att förbereda sig. Det kan kännas som att alla är veteraner och säkra på sin sak, men alla har varit på sin första kongress någon gång och vet hur nervöst det kan vara. Du som är kvinna och åker på kongress gör bra i att prata ihop dig med andra kvinnor som varit på kongress för att få stöd och goda råd, där hittar man mycket erfarenhet och kunskap!

ulla portratt

Namn: Ulla Hoffmann
Partiförening: Tyresö
Vilken/vilka kongresser: De flesta kongresser sedan 1993

Vilket är ditt bästa kongressminne?

Det var på kongressen 1993. Jag hade skrivit ett helt nytt avsnitt om partiets kvinno-politik och motionerade om att det i sin helhet skulle ersätta programkommissionens förslag. Min partiorganisation tog den som sin egen. På förmötet för de kvinnliga delegaterna lyfte Irja Lindroth upp motionen och uppmanade delegaterna att rösta för den. Det blev förstås votering och ordförande fann att motionen hade vunnit och inte någon begärde rösträkning. Ögonblicket från det ordförande funnit att motionen vunnit till dess klubbslaget föll kändes som en evighet – men jag tror det var ganska kort.

Har du några tips hur man bäst förbereder sig inför kongressen?

Det är jätteviktigt att läsa alla handlingar med socialistiska och feministiska glasögon och delta i det arbetet kring motioner och program som partiföreningen och distriktet anordnar. Om du ska gå upp i talarstolen och plädera för en motion eller annan skrivning, förbered dig hemma. Det finns talartidsbegränsning och den kommer att bli ännu mer restriktiv under kongressen. Skriv ner vad du vill säga och träna hemma så att det inte tar mer än tillåten tid. Kongresspresidiet är stenhårda vad gäller tiden och det är så pinsamt att inte få sagt det man vill säga utan tvingas till att skrika yrkandet på väg ner från talarstolen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk