artikel

Vi minns Kristallnatten

kristallnatten_2

“Om vi håller upp nazismen som en spegel för oss,
ser vi våra egna drag förstorade, men just därför så avslöjande.”

Så skriver den norske filosofiprofessorn Harald Ofstad i sin klassiker “Vårt förakt för svaghet”.

I dag är det årsdagen av det som kom att kallas Kristallnatten. Natten mellan 9 och 10 november 1938 kulminerade de pogromer mot det judiska folket i Tyskland där omkring 400 judar dödades, 30 000 fördes till koncentrationsläger och över 7000 butiker vandaliserades. Detta brukar betecknas som inledningen till Förintelsen.

Nazismen är inte svår att ta avstånd från. Nazismen är omänskligheten och människoföraktet förkroppsligat. Men tar man bort hakkorsen och uniformerna finns värderingarna mitt ibland oss. Dessa värderingar bärs upp av andra faktorer än sitt historiska sammanhang. Nazismens värdegrund säger att den starke ska härska över den svage. Att det finns ett “vi” och ett “dem” där “vi” alltid är bättre än “dem”. Nazismen är beredd att med våld se till att den ordningen råder. Den dödar, bränner, misshandlar och skrämmer till tystnad.
Nazismens innersta tankar och ideal är något som finns latent hos mänskligheten och som kan väckas till liv och få gehör när som helst. Den behöver inte heila och komma klädd i ridstövlar. Den kan se ut som vem som helst. Den kan kalla sig för något helt annat.

När vi minns Kristallnatten bör vi inte se den så mycket som en avlägset historisk händelse utan mer som en reflektion av vår egen tid. Vi tror att vi känner avsky för nazismen men anammar okritiskt samma värderingar bara de inte uppvisar de yttre, tydliga kännetecknen.
Så idag när vi minns Kristallnatten ser vi oss också i en fjärran spegel. Det är nu vi bestämmer vad som kommer att vara vårt eftermäle. Det är de brinnande flyktingboendena som etsar sig fast i minnet. Det är hatet och avhumaniseringen av utsatta människor som kommer att berätta vår historia. Eller också kan vi välja en annan väg.
Vänsterpartiet tar självklart ställning för en human flyktingpolitik och mot fascism och rasism. När grundläggande mänskliga rättigheter ifrågasätts kämpar vi för att de upprätthålls. Det skrivs historia just nu. Vad den kommer att berätta är upp till dig.


Anslut dig till manifestationerna,
I Stockholm: https://www.facebook.com/events/980411518700400/
I hela Sverige: https://www.facebook.com/events/609424412493894/

Barbro Sörman
Distriktsordförande

 

 

 

Kopiera länk