Nyheter

Tack för allt engagemang!

Under morgondagen, onsdag 23/9, börjar vi avveckla vårt transitboende för flyktingar på Kafé Marx och vi vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig genom att skänka saker, mat och arbetsinsatser för att få det att fungera. Utan alla er hade det aldrig gått!

Återstående saker kommer  vi att skänka vidare till andra boenden och för er som fortsatt vill arbeta som volontärer är bästa rådet att hålla koll i sociala medier, t.ex. i denna grupp eftersom läget och behoven förändras hela tiden.

Det finns en möjlighet att vi öppnar upp igen men vi vet inte i nuläget om eller när detta kan ske.

Ett stort tack skickar jag också till personalen på distriktsexpeditionen som organiserat det hela och sett till så att allt fungerat så bra.

Barbro Sörman,
distriktsordförande Vänsterpartiet Storstockholm

 

Kopiera länk