Nyheter

Vi kan göra mycket tillsammans

Många människor befinner sig på flykt just nu, både i och utanför Europa. Hjälpbehovet är enormt. Som tur är verkar också viljan att hjälpa vara stor och det är fantastiskt att se alla uppmaningar om handling som nu sprider sig. Solidariteten med de utsatta tar praktisk form. Det finns många sätt att hjälpa. Man kan skänka pengar till hjälporganisationer, skänka kläder och hygienartiklar eller organisera sig lokalt för att hjälpa de flyktingar som redan är här genom att volontärarbeta som flyktingguide eller språkkompis. Vi har (bl.a. via Dagens Arena) samlat ett antal olika sätt att hjälpa till på.

Hjälporganisationer

Fristadsfonden
Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land. Fonden bidrar med pengar till sakkunnig juridisk hjälp, när vi efter en noggrann undersökning har funnit det nödvändigt att gå in med en ny ansökan, som i sin tur kan ändra på det tidigare felaktiga beslutet.

För att kunna övertyga myndigheterna om att flyktingarna har asylskäl, har vi blivit tvungna att bekosta många tortyrutredningar, läkarutlåtanden och psykologintyg. Många behöver tolk vid sina kontakter med svenska myndigheter, även det bekostar vi i samband med t ex en tortyrutredning. Detta gör att de redan tidigare gränslösa behoven av pengar har ökat. Fristadsfonden instiftades av Vänsterpartiet 1995. Genom fondens hjälp har många flyktingar fått permanent uppehållstillstånd.

Om du vill stödja Fristadsfonden så kan du sätta in pengar på plusgiro 26 31 25 – 7.

Röda Korset
SMS:a AKUT 100 72 900 och ge 100 kr till Röda Korsets katastrofarbete
Bankgiro: 900-8004
Plusgiro: 900 800-4
Skriv katastrofhjälpen i inbetalningarna

Rädda Barnen
Bli månadsgivare genom deras hemsida.
Skriv på Rädda Barnens upprop Inget barn ska dö på Medelhavet. För att tragedierna ska få ett slut måste Europa öppna upp för säkra och lagliga vägar.

UNICEF
Skänk pengar genom deras hemsida.

UNHCR
hemsidan kan du ge en gåva till Syriens offer.

Radiohjälpen
SMS:a, ring eller betala in till Radiohjälpens insamling till människor på flykt. Läs här om hur du gör.

Volontärarbete för nyanlända och
ensamkommande flyktingbarn i Stockholm

Som volontär i Stockholms Stads verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar kommer du att få kontakt med en ungdom som du träffar en gång varannan vecka under minst ett år. Du kommer till exempel att hjälpa till med läxor och delta i fritidsaktiviteter, oftast på kvällar eller helger. Annonsen hittar du här. Du kan också kontakta:

Ulrika Hällgren
Telefon: 08-508 48 261
E-post: [email protected]

Kompisbyrån matchar ihop en person som pratar flytande svenska med en som vill förbättra sin över en fika. Sker i centrala Stockholm. Anmäl intresse här. Svenskcoach på nätet är ett webbaserat språkstöds- och läxhjälpsprojekt för personer med svenska som andraspråk. Stödet sker över Skype på tisdags- och torsdagskvällar och ungdomarna som deltar är 12-20 år. Se hela annonsen här eller kontakta:

Marie Allwin
Telefon: 08- 508 42 328
E-post: [email protected]

Move it är ett projekt inom Individuell Människohjälp som hjälper nyanlända ungdomar att hitta en fritidsaktivitet som de trivs med. Som volontär följer du med som stöd, visar hur man gör och så vidare. Mer information hittar du här.

ABF Stockholm söker ideella cirkelledare till studiecirklar i svenska för personer som söker asyl i Sverige.
När världen brinner. När människor flyr till Sverige med en dröm om trygghet. När väntan på besked om uppehållstillstånd dröjer. Då ska vi finnas på plats för att bygga gemenskap, styrka och framtidstro. Nu söker ABF ideella cirkelledare som vill hjälpa till att undervisa i svenska. Studiecirklarna är en del av regeringens uppdrag till folkbildningen för språkundervisning för asylsökande. Läs mer här.


Andra initiativ
En grupp privatpersoner har dragit igång ett initiativ för att hjälpa flyktingar på den grekiska ön Lesbos. Insamlingarna av kläder och andra förnödenheter sker i Stockholm under nästa vecka. Information om var och när hittar ni i länken: http://vigorvadvikan.com/. De har på bara några dygn samlat in över 3 miljoner kronor som går till hjälp på plats på Lesbos, Grekland.

Demonstration mot EU:s flyktingpolitik i Stockholm på söndag den 6/9. Kl 16.00 på Södermalmstorg. Ung Vänster Storstockholm och en bred skara politiska ungdomsorganisationer arrangerar. Läs mer om demonstationen genom att klicka här.

Annat du kan göra
Flyktinggruppernas riksråd har sammanställt en lista på organisationer som jobbar med asyl- och flyktingfrågor, den listan hittar du här.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk