Pressmeddelanden

Ta bort den rasistiska propagandan!

Än en gång tvingas kollektivtrafikresenärerna uppleva rasistiska och främlingsfientliga budskap i SL:s kollektivtrafik. Vänsterpartiet delar den avsky och reaktion som nu spontant framförs av resenärer genom protester och demonstrationer mot den propaganda som Sverigedemokraterna återigen sprider.

– Jag är upprörd och arg över att resenärer i tunnelbanan återigen tvingas möta rasistiska och främlingsfientliga budskap, säger Gunilla Roxby Cromvall, ledamot i trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

Även tidigare reagerade Vänsterpartiet i landstinget kraftfullt och la bland annat en skrivelse i trafiknämnden. Vänsterpartiets förslag gick igenom och riktlinjerna från 80-talet skulle revideras så att det inte ska vara tillåtet att i reklam ljuga eller framföra politiska budskap som av resenärer uppfattas som hets mot folkgrupp.

– Nu kan vi konstatera att trafikförvaltningen ännu inte hörsammat en enig trafiknämnd då revideringen inte gjorts, vilket vi anser vara synnerligen allvarligt för en skattefinansierad och politiskt styrd verksamhet, fortsätter Gunilla.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting agerar nu återigen kraftfullt. Vi har begärt ett möte med landstingsdirektören för att bland annat kräva att SD:s rasistiska propaganda omgående tas bort.

– Det borde vara en självklarhet att ingen ska behöva bli utsatt för rasistisk propaganda i lokaltrafiken, där alla människor oavsett ursprung ska kunna känna sig trygga. Självklart reagerar människor på det och det som är glädjande i allt detta är att så många upprörts och agerat för att få SL att ta sitt förnuft till fånga. Vi får aldrig acceptera att rasismen blir normaliserad. Att protestera och ifrågasätta är den enda vägen. Nu måste vi Stockholmare visa var vi står, säger Barbro Sörman, distriktsordförande Vänsterpartiet Storstockholm.

Kontakt:

Gunilla Roxby Cromvall, 0707-373992, [email protected]
Barbro Sörman, 0763-140117, [email protected]

Kopiera länk