Nyheter

Vänsterpartiet vill se fler kvinnor i historieböckerna

kvinnohistoria

Idag rapporterar Dagens Nyheter att endast 13 procent av alla personer i de vanligaste läroböckerna för skolbarn är kvinnor.

Det är inte okej. Det vi kvinnor gör undervärderas alltid. När vi haft maktpositioner kommer det inte med i historieböckerna. När vi gjort andra viktiga saker som att ta hand om våra barn och sjuka syns inte det heller. Eftersom befolkningen består av hälften kvinnor borde i alla fall hälften av personerna i barnens böcker också vara kvinnor, säger Seluah Alsaati, ordförande Vänsterpartiet Storstockholm.

Här kommer några tips på kvinnor som kan få en hel sida i kommande historieböcker!

  • Elise Ottesen-Jensen. Var en av initiativtagarna till att starta RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning. Elise har slagits för sexualpolitiska frågor som t.ex. rätten till säkra aborter.
  • Karin Kock. Sveriges första kvinnliga statsråd och Sveriges första kvinnliga professor i nationalekonomi. Viktigt att lyfta kvinnor som varit med och utformat den ekonomiska politiken för Sverige.
  • Alfhild Teresia Agrell. Författare som bland annat har skrivit om sexuell dubbelmoral och hon ifrågasatte även kvinnors roll i traditionella äktenskap.

Behöver man fler tips på kvinnor som varit med och format historien kan man googla. Vi hittade efter en snabb titt på det stora internet denna lista. Den innehåller såväl akademiker som prinsessor, men det är bara början. Varsågoda för tips, läroboksförlagen!

För mer information:
Seluah Alsaati
ordförande Vänsterpartiet Storstockholm
076-236 99 87

Dela den här sidan:

Kopiera länk