Event

Vänsterpartiet på Socialistiskt Forum

sociforum2014

Den 22 november äger Socialistiskt Forum rum i ABF-huset i Stockholm. Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund är naturligtvis på plats. Nedan har vi samlat alla seminarier som arrangeras av våra olika organisationer eller som har deltagare från dem. Vänsterpartiet har prioriterat tre seminarier: Regeringens och Vänsterpartiets uppgörelse om vinster i välfärden (Jonas Sjöstedt medverkar), Finns det något rödgrönt projekt efter valet? (Aron Etzler medverkar) och En röd ekologisk omställning – och vägarna dit (Jonas Sjöstedt medverkar).

Här hittar du Facebook-eventet för hela forumet.

Blåsorkestern hälsar välkommen

Arrangör: Blåsorkestern (V)
Tid: 09:30–09:45
Z-salen, plan 1


Är 1990-talet över nu?

1990-talet förde med sig åtstramande budgetsanering och en enkelspårig ekonomisk politik som ger starkt eko än i dag. Samtidigt blev privatisering och New Public Management ledord. De senaste åren ser vi dock en motreaktion och en delvis ny vänster. Betyder det att vi har börjat lägga 1990-talet bakom oss? Vad vi kan lära av de senaste 25 åren och vart borde vi vara på väg?

Medverkande: Victor Bernhardtz och Ali Esbati

Arrangör: Katalys – institut för facklig idéutveckling
Tid: 10:00–10:45
Sandler, plan 1


Skolan efter valet – vad händer med likvärdigheten?

Sedan skolan marknadsutsattes på 1990-talet har skillnaderna mellan skolor och mellan elever ökar mycket kraftigt. Det svenska skolsystemet har blivit alltmer segregerat och likvärdigheten har kraftigt försämrats. Samtidigt har de svenska elevernas resultat fallit i de jämförande internationella studierna. I första hand är det eleverna med de svagaste resultaten som backat. Orsakerna till de fallande elevresultaten ligger huvudsakligen i de skolpolitiska reformer som infördes under 1990-talet, det fria skolvalet, systemet med skolpeng, aktiebolagens intåg i skolan, nya styrningsmetoder med mera. Det finns ett samband mellan sämre likvärdighet och sämre resultat. I vårt panelsamtal diskuterar vi vilka insatser som behövs för att vända utvecklingen till en mer likvärdig skola och vad som behöver göras för att få en positiv utveckling i skolan.

Medverkande: Sten Svensson, skoldebattör och tidigare chefredaktör, Lärarnas tidning, Tobias Holmgren, Ung Vänster, Olle Burell (S), Skolborgarråd i Stockholms stad.

Arrangör: Nätverket för likvärdig skola
Tid: 10:00–10:45
Hedén, plan 4

Socialism 2.0

Ett samtal med utgångspunkt i att samhället måste förändras i grunden, inte om eller när. Dagspolitiska krav, fördelningspolitik och reformer i all ära men under denna programpunkt synar vi visionerna. Hur kan vänstern utifrån klass och livsvillkor forma en politik och en berättelse som sträcker sig längre än till nästa budgetproposition och som som utmanar maktstrukturerna i klassamhället? Vad är socialism för 2010-talets vänster?

Medverkande: Stefan Lindborg, ordförande Ung Vänster, America Vera-Zavala, kulturarbetare och debattör, Elisabeth Biström, Vänsterpartiets programkommission
Moderator: Felicia Ohly

Arrangör: Ung Vänster
Tid: 11:00–11:45
Blidö/Aspö, plan 3

Feministiskt självförsvar

Feministiskt självförsvar går ut på att sätta värde på sig själv, och känna sig bekväm med att ta den plats vi har rätt till. Feministiskt självförsvar är både mentalt, verbalt och fysiskt och grundas på systerskap och kunskap om sexualiserat våld. Vi diskuterar, använder vårt kroppsspråk, vår röst och lär oss också att slå tillbaka. Alla som identifierar sig som tjejer och kvinnor är välkomna!

Medverkande: Instruktörer från självförsvar.nu

Arrangör: Ung Vänster Storstockholm och sjalvforsvar.nu
Tid: 11:00–12:00 och 13:30-14:30
Teatersalen, våning 6

Regeringens och Vänsterpartiets uppgörelse om vinster i välfärden

Vad innehåller överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet rent sakligt politiskt? Regeringen ska lägga ett förslag till riksdagen våren 2016. Hur ska vi agera för att hålla uppe trycket i frågan, eftersom vinstförespråkarna knappast kommer att sitta med armarna i kors?

Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet och Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson Miljöpartiet.
Moderator. Kent Werne

Arrangör: Folkkampanj för Gemensam Välfärd
Tid: 11:15–12:15
Z-salen, plan 1


Satsa sig ur krisen? När resurserna är ändliga?

Även om Keynes tankar kan vara till nytta i ett omställningsprogram så är föreställningen att man kan expandera sig ur klimatkrisen, trots att tillgången på resurser är ändlig, farlig. CMS vill sammanföra en panel av debattörer som nagelfar argumenten för hur framtiden ska räddas. Omfördelning? Tillväxt, men grön teknik? Konsumtionsminskning? Vad är rimligt? Vad är nödvändigt? Och vad är solidariskt?

Medverkande: Rikard Warlenius, doktorand i humanekologi vid Lunds universitet, sitter i programgruppen för V:s ekologisk-ekonomiska program.
Moderator: Petter Nilsson, CMS/Socialistisk debatt

Arrangör: CMS – Centrum för marxistiska samhällsstudier
Tid: 12:00–12:45
Ängbyrummet, plan 4

En fungerande sjukförsäkring – för alla

Sjukförsäkringen måste bli mer solidarisk. Många av de långtidssjuka lever på sina anhöriga eller på försörjningsstöd. Hur kan vi ändra sjukförsäkringen så att långvarig sjukdom inte automatiskt leder till ett liv i fattigdom? De nollklassade är också en grupp vi måste hjälpa snarast. Studenter, unga som inte hunnit börja arbeta och de med egna företag riskerar att bli helt utan ersättning. Eftersom arbetsmarknaden förändrats finns ofrivilliga f-skattare – frilansare, konsulter, sjuka som startat eget då de inte får något jobb. Vi samtalar om hur arbetsgivare kan motiveras att ta sitt rehabiliteringsansvar. Vi tror inte att rätten att kunna säga upp en sjuk efter sex månader är en bra morot, tvärtom.

Medverkande: Wiwi-Anne Johansson (V), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott, Kjell Rautio, välfärdsutredare LO, Fredrik Lundh Sammeli (S) ordförande i Socialförsäkringsutskottet, Monica Armini, Solrosuppropet.se
Moderator: Carina Wellton

Arrangör: Solrosuppropet
Tid: 12:15–13:00
Beskow, plan 3

Vad ska vi göra med varandra

Jenny Wrangborg blev med sin debut Kallskänken (Kata förlag 2010) en av Sveriges mest lästa poeter. Uppföljaren, diktsamlingen Vad ska vi göra med varandra (Ordfront 2014), är en sorgesång över ett samhälle som faller isär. Parallellt skildras en kärleksrelation som går sönder. ”Så var kärleken kampen/och kampen kärleken”. Håkan Carlsson, utbildad vid Malmö Musikhögskola, arbetar som kulturskolechef i Lund. Håkan, som tidigare tonsatt texter ur Kallskänken, har nu tonsatt fem texter ur Vad ska vi göra med varandra, varav två framförs idag.

Om de fem tonsättningarna säger Håkan: ”… de [är] tänkta att bilda små helheter med början, mitt och slut. Båda diktsamlingarna är starkt politiska, vilket också avspeglar sig i hur tonsättningarna lagts upp. I den senaste diktsamlingen är dock också den ständigt lika hopplösa och ouppnåeliga kärleken mycket närvarande, vilket jag också valt att ta fasta på.”

Medverkande: Jenny Wrangborg, Blåsorkestern (V), Håkan Carlsson, körerna Trots allt och Extrasalt

Arrangör: Blåsorkestern (V)
Tid: 12:30–12:45
Z-salen, plan 1


Hur förebyggs barn- och tvångsäktenskap efter den nya lagen?

FN uppskattar att fler än 700 miljoner kvinnor har tvingats gifta sig som barn, varav en tredjedel är under 15 år. Många barn och ungdomar i Sverige är utsatta för seder, bruk och traditioner som bryter mot individens mänskliga rättigheter. I Sverige lever fler än 100 000 ungdomar med hederskulturella normer, enligt uppgift från en rapport av regeringens utredare Carin Götblad i juni 2014.
Efter många års försening ändrades så lagen som kriminaliserar tvångsäktenskap den 1 juli 2014. Är vi nöjda med den nya lagen? Ger lagen tillräcklig skydd för alla ungdomar? Hur ska lagen efterlevas i praktiken? Och hur ska man få ut lagens mening och anda till människor inte läser lagtexter eller inte läser svenska? Hur ska barnäktenskap som ingås i utlandet med en svensk medborgare inkluderas?

Medverkande: Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen och utredare av åtgärder mot tvångsäktenskap och barnäktenskap och Juno Blom, utvecklingsledare Länsstyrelsen Östergötland diskuterar.
Samtalsledare: Amineh Kakabaveh, Riksdagsledamot (V) ordförande och grundare för Varken hora eller kuvad, samt Nicklas Keleman, etnolog och styrelseledamot Varken hora eller kuvad.

Arrangör: Varken hora eller kuvad
Tid: 13:00–14:00
Hedén, plan 4

Klimatfrågans återkomst?

Efter Köpenhamnsmötet 2009 kunde vi se en klimatapati breda ut sig. Politikerna stoppade sina huvuden i sanden och medierna hakade på. Samtidigt är läget mer akut än någonsin och många har tröttnat på att vänta. Nyligen anordnades därför världens största klimatmarsch för att sätta press på världens ledare. Ungefär samtidigt gav journalisten Noami Klein ut sin uppmärksammade bok ”This changes everything” som slår fast att kapitalismen är oförmögen att lösa klimatkrisen. I detta panelsamtal diskuterar deltagarna klimatfrågans status idag, hur lösningarna ser ut och vad som krävs för att hejda den globala uppvärmningen.

Medverkande: Isadora Wronski, Greenpeace, Jens Holm, Vänsterpartiet och Adis Dzebo, Stockholm Environment Institute (SEI)

Arrangör: ETC
Tid: 13:00–13:45
Landsort, plan 3

Från en marknadsstyrd till en demokratiskt styrd skola – hur då?

Ett samtal om hur de styrande i Stockholms kommun vill arbeta för den förändring som regeringen och Vänsterpartiet aviserat i skrivelsen ”Vår gemensamma syn på vinst i välfärden”. Där framhålls att ”Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad” samt att skattemedel ska användas till den verksamhet de är avsedda för och att överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vilka kan de viktigaste första stegen vara i en sådan process? Samtalet förväntas visa på en möjlig väg för att arbeta vidare mot en demokratiskt styrd skola.

Medverkande: Peter Emsheimer, Gemensam Välfärd, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Miljöpartiet Stockholms stad, Freddy Grip, Vänsterpartiet Storstockholm och Gabriella Lavecchia, Socialdemokraterna Stockholm.

Arrangör: Gemensam Välfärd Stockholm
Tid: 13:15–14:00
Brännkyrka, plan 4

Ta tillbaka framtiden – olika kampstrategier på högskolor och universitet

Vilka politiska kamper pågår i det tysta på högskolan och universiteten och hur kan sociala rörelser mobilisera kring dem? Hur kan vi bygga en progressiv studentrörelse som möter nyliberala privatiseingar av universitetet? Kan akademin vara arena för politisk kamp? Är högskolan ens en arena värd att slåss om?

Channa Riedel, aktivist i Ockupera universitetet, Majsa Allelin i Antirasistiska Akademiker och Sandra Lindquist, ordförande för Vänsterns studentförbund

Arrangör: Vänsterns studentförbund
Tid: 14:00–14:45
Hägersten/Skarpnäck, plan 4

Systerskap i praktiken

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som tjejer hela tiden får förhålla sig till. Med systerskap som verktyg stärker vi tjejkollektivet och gör motstånd mot könsmaktsordningen. Hur kan man arbeta praktiskt med systerskap, som verktyg för förändring?

Medverkande: Dina Viksten Abrahamsson, distriktsordförande Ung Vänster Storstockholm
Kim Berglund sjalvforsvar.nu, Daniela Addison Smith, tjejjouren Juventas systrar
Moderator: Ellen Greider, Ung Vänster Storstockholm

Arrangör: Ung Vänster Storstockholm
Tid: 14:00–14:45
Ängbyrummet, plan 4

Vadå vänstervåg?

”Den nya vänstervågen” har debatterats friskt på ledarsidor och i opinionstexter det senaste året. Men vad konstituerar den och hur vänster är den? Vad krävs för att vänstervågen ska bli framgångsrik?

Medverkande: Eric Rosén, Politism, Tove Liljeholm, Röd Press, Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot Vänsterpartiet och vänsterdebattör.
Moderator: Johanna Granbom

Arrangör: Röd Press
Tid: 14:30–15:15
Per Albin, plan 1

Finns det något rödgrönt projekt efter valet?

Det rödgröna blocket blev störst i valet och en budget med både välfärds, jobb- och miljösatsningar är nyss framförhandlad mellan S-MP-regeringen och Vänsterpartiet. Men vad händer sedan? Kommer regeringen att samarbeta höger- eller vänsterut framöver? Hur kommer arbetslösheten, arbetsmarknaden, välfärden jämställdheten och klimatet påverkas beroende på detta? Hur kommer Vänsterpartiet agera om de inte sitter i regering?

Medverkande: Aron Etzler (V), Veronica Palm (S) och Maria Ferm (MP)

Arrangör: Vänsterpartiet
Tid: 15:30–16:30
Sandler, plan 1

Ungas organisering efter ett val

Efter valet i september är vi i ett läge där det diskuterats mycket politik och där många lyssnat, och även tagit steget till att organisera sig för det de tror på. Det handlar om att ha startat upp en jämställdhetsgrupp på sin skola, blivit aktiv i sin fackförening på grund av ens otrygga anställning eller kanske att tillsammans med sina kompisar kämpat för en ny fritidsgård i sitt område. Nu är den viktiga frågan hur vi kan upprätthålla och även stärka den organisering som uppstått, trots att valet är över och den politiska debatten i Sverige inte längre är på högvarv. Eftersom politik inte bara handlar om riksdagsval utan handlar om vår vardag hela tiden måste vi också arbeta för att ha en stark organisering varje år – inte bara var fjärde. Hur gör vi detta?

Medverkande: Tove Liljeholm, vice ordförande Ung Vänster, Jenny Bengtsson, ordförande Hotell- och restaurangfacket Stockholm-Gotland, Karina Bråth, projektledare Centrum mot Rasism, Malin Andersson, ordförande Ungdomens nykterhetsförbund Stockholm
Moderator: Iesha Daly, Ung Vänster Storstockholm

Arrangör: Ung Vänster Storstockholm
Tid: 15:30–16:15
Per Albin, plan 1

En röd ekologisk omställning – och vägarna dit

Allt mer talar för att en realistisk lösning på de ekologiska problemen också måste utmana bärande delar av det kapitalistiska systemet. Men hur ska det gå till? Vilka åtgärder är viktigast och hur vinner vi stöd för en sådan omställning av våra samhällen. Hur kan och behöver ett sådant samhälle förändras fram till 2030?
Vänsterpartiets kongress 2012 beslutade att ta fram både ”en socialistisk strategi för 2000-talet” och ”ett ekologiskt-ekonomiskt program /…/ som visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser”. I Vänsterpartiets partiprogram står det att den långsiktiga miljöhänsynen är överordnad. Vad betyder det för jobb och ekonomisk utveckling?

Medverkande: Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet, Ali Esbati och Elisabeth Biström, Vänsterpartiets programkommission, Anna Hövenmark och Richard Warlenius, Vänsterpartiets ekologisk-ekonomiska programgrupp

Samtalsledare, Kajsa Ekis Ekman.

Arrangör: Vänsterpartiet
Tid: 16:20–17:05
Hedén, plan 4

Det bruna hotet mot jämställdheten

Rasistiska och fascistiska krafter har stärkt sitt fäste i Europa efter den medvind som många av dessa partier fick i det senaste EU-valet. Samtidigt går utvecklingen för kvinnors rättigheter bakåt på många håll. Hur är dessa krafter relaterade till varandra och vad betyder de för framtiden i EU?

Medverkande: Bilan Osman, utbildare Expo, Anna-Klara Bratt, chefredaktör Feministiskt Perspektiv, Ekim Caglar, frilansjournalist, statsvetare och styrelseledamot VHEK, Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK och riksdagsledamot (V), Torbjörn Elensky, författare och journalist

Samtalsledare: Arne Ruth, tidigare kulturchef på Dagens Nyheter, journalist och debattör

Arrangör: Varken hora eller kuvad, ABF Stockholm & LO-distriktet i Stockholms län
Tid: 16:30–17:15
Per Albin, plan 1

Strategier för en solidarisk politik

I Socialistisk Debatts nummer Vägen till makt – efter guldåldern har vi samlat klassiska texter om strategier för organisering som varit viktiga för arbetarrörelsen i en tid efter välfärdsstatens höjdpunkter och med etablerade reformistiska vänsterpartier. I en diskussion med utgångspunkt från texter som skrevs efter 60- och 70-talens uppsving frågar vi oss vilka texter om strategi för organisering som varit viktiga för den svenska arbetarrörelsen och på vilket sätt den inspirerats och påverkats av texterna. Och vilka texter läser vi och inspireras av idag? Hur märks det i våra val kring organisering?

Medverkande: John Hörnquist, chef för Vänsterpartiets enhet för politikutveckling, Emelie Cañadas, Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS), Shabane Barot, Allt åt alla Sthlm (och Fronesis och CMS Stockholm).
Moderator: Anita Persson, CMS ordförande

Arrangör: Socialistisk Debatt
Tid: 17:00–18:00
Landsort, plan 3

Monarki – en klassfantasi om det blå blodet

Så länge monarkin finns kvar upprätthålls ett system som legitimerar snobberi och klassprivilegier. Enbart medlemmar av familjen Bernadotte kan inneha vårt lands högsta offentliga ämbete. Ingen prestation krävs för att göra sig förtjänt av det. Monarkins idé är genetisk överlägsenhet, klassmässig och familjemässig. Hur bryter vi monarkins makt och skapar ett jämlikt statsskick? Detta diskuterar välkända republikaner.

Jakop Dalunde, riksdagsledamot (MP), Jonas Lundgren, ordförande Unga Republikaner,
Daniel Riazat, riksdagsledamot (V)

Arrangör: Republikanska föreningen
Tid: 17:15–18:00
Beskow, plan 3

Erkännande av Palestina! Men vad händer sen?

Efter att den nya regeringen förklarade sin avsikt att erkänna Palestina som stat hördes många glädjerop. Men vad betyder det i praktiken? Vilka ytterligare steg kommer tas för att Israels ockupation ska upphöra? Och hur ställer man sig till bojkott av israeliska varor?

Medverkande: Hans Linde (V), Foujan Rouzbeh (FI) och Katarina Köhler (S)
Moderator: Mattias Gardell

Tid: 17:15–18:00
Plats: ABF-huset
Hedén, plan 4

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk