Nyheter

Vänsterpartiet har svaren på studentbostadskrisen

flempan

Idag finns Vänsterpartiet Storstockholm på plats vid Stockholms Universitet för att presentera en handlingsplan för att komma tillrätta med bostadsbristen bland länets studenter. Den innefattar ett kraftigt ökat byggande av studentbostäder, lägre trösklar till förstahandsmarknaden för unga och studenter, storsatsning på modulhus och ett större regionalt ansvarstagande för att bygga bostäder för länets studenter.

Nyligen släppte Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin årliga bostadsrapport som kart­lägger tillgången på studentbostäder på samtliga orter i landet. Rapporten underkänner dubbelt så många studentorter som för två år sedan – bara Karlshamn, Skellefteå och Troll­hättan kan garantera nya studenter boende inom en månad. En av de orter som rödlistas är Stockholm där den genomsnittliga kötiden för en student­bostad börjar närma sig sex år. Förklaringen är att det finns 80 000 studerande i länet – men bara 12 500 studentbostäder. Det behövs med andra ord minst 7 200 studentbostäder för att den som an­tagits till en utbildning också ska kunna få en bostad i samband med terminsstart.

Det enda sättet att komma till rätta med den här bristen är att kraftigt öka byggandet av studentbostäder – samtidigt som lösningar måste till för att lindra skadeverk­ningarna på kort sikt. Vänster­partiet vill bygga 2 000 nya studentbostäder per år i Stockholms län under de kommande fyra åren. Därmed bygger vi inte bara bort dagens stora underskott på utan står även bättre rustade att möta framtida behov hos en växande befolkning. Hyrorna i nya student­bostäd­er ska inte heller bidra till att öka den sociala snedrekryteringen till högskolan. Staten måste ta ett större ansvar för ett ökat byggande av bostäder med hyror som även unga, studenter och pensionärer har råd att efterfråga. Vänsterpartiet vill därför ha statliga investeringsstöd för att få igång byggandet olika typer av hyresbostäder till rimliga hyror i hela landet.

Ett av de största problemen i Stockholms län är att byggandet av studentbostäder är ojämnt fördelat mellan länets kommuner. Det är inte rimligt att Danderyds kommun som ligger fyra minuters resa med tunnel­­banans röda linje från Stockholms universitet inte har byggt en enda hyresrätt eller student­­bostad på fem år. När vi tar plats i kommunfullmäktigen runt om i länet kommer vi därför inte bara arbeta för att öka byggtakten generellt – minst hälften av alla bostäder som byggs ska vara olika typer av hyres­­bostäder. Om den polit­iska viljan saknas bland övriga partier är vi beredda att se över lag­stiftningen för att säkerhetsställa att det byggs bostäder för alla delar av befolkningen ute i landets kommuner. Samtliga kommuner i anslutning till studentorter måste till exempel bidra till att bygga bort bostadsbristen bland landets stu­denter – inte bara de som för tillfället har en politisk majoritet som har höga ambitionsnivåer.

Men någonting måste också göras för alla studenter som inte kan hitta ett boende trots att deras kursstart bara är några dagar bort. Trösklarna till den ordinarie hyresmarknaden måste sänkas för bostads­sökande utan fast anställning och låga inkomster genom modernisering av bostads­förmedlingarnas regler vid uthyrning. Dessutom vill vi genomföra en omfattande sats­ning på välbyggda modulhus som genom tillfälliga bygglov ska ställas upp på platser där ny­prod­uktion ännu inte kommit igång. Detta skulle på relativt kort tid innebära ett tillskott av bostäder till lägre hyror och tryggare villkor än den andrahandsmarknad som studenterna i dags­läget är hänvisade till.

Den genomsnittliga kötiden för en campusnära studentbostad ska inte vara längre än en månad – allt annat är ett underbetyg för den förda bostadspolitiken. Det behöver byggas bostäder med hyror som även studenter, timvikarier och pension­ärer har råd att betala i alla delar av landet. Detta gäller inte minst i Stockholms län där bristen på både studentbostäder och hyresrätter är som allra störst. Men för att det ska bli möjligt krävs det en politisk majoritet i både riksdag och kommun som är beredda att kavla upp ärmarna och ta ansvar för att bygga oss ur den rådande bostadskrisen.

Vi är beredda att ta det ansvaret.

Seluah Alsaati, ordförande Vänsterpartiet Storstockholm
Clara Lindblom, ledamot Statliga bostadsplaneringskommittén och Exploateringsnämnden i Stockholms stad för Vänsterpartiet
Nooshi Dadgostar, juridikstuderande och riksdagskandidat för Vänsterpartiet

Läs hela rapporten här.

 

Kopiera länk