Ledare

Ge mamma en present – rösta in fler vänsterfeminister till EU idag!

morsdag

En polisstation i Sydvästra Grekland. En mamma kommer in med sina fyra pojkar. Hon är inte där för att anmäla ett brott. Hon är inte där för att ansöka om ett nytt pass. Hon är där för att lämna in sina barn. Varför? För att hon inte har råd att försörja dem längre. Detta är krisens Grekland.

När EU tvingar på länder nedskärningar för att bevilja lån är det lönerna som sjunker och jobben som ryker. I till exempel Grekland är arbetslösheten så mycket som 30 procent för kvinnor och 25 procent för män. Och när förskoleplatser och äldreomsorgen ryker får mammor och döttrar hoppa in och göra jobbet – fast gratis.

I krisens spår växer desperationen. I Sydeuropa ökar prostitutionen, fattiga ensamstående mammor utan försäkring tvingas välja mellan att lämna in barnen till polisen eller sälja sina kroppar. 

Men det finns lösningar. Och de står inte högern för. Moderaterna i Sverige hyllar EU:s åtstramningspolitik. Högerregeringen i Spanien säger att de inte vill prioritera jämställdhet när det är kris, vilket är befängt eftersom ökad jämställdhet i sig skulle minska fattigdom.

En del av lösningen ligger i att människor i de krisdrabbade länderna organiserar sig och kräver sociala rättigheter.

En annan del av lösningen ligger i att, som Vänsterpartiet föreslår, hindra EU från att privatisera vinsterna och socialisera förlusterna. Bankerna måste bli bärare av de förluster de själva skapat. För att ändra på det behövs både vänstersinnade och feministiskt kunniga politiker.

Vänsterpartiet kan påverka. Tack vare oss förespråkar EU den svenska sexköpslagstiftningen som ett av de mest effektiva verktygen för att stoppa efterfrågan på prostitution.

Idag är det inte bara val till EU-parlamentet. Det är också mors dag. Låt oss göra det till en dag då vi visar vår solidaritet med fattiga mammor över hela Europa. Istället för att köpa en blomma till mamma – ta henne i handen och rösta in fler vänsterfeminister till EU-parlamentet!

 

Seluah Alsaati, ordförande Vänsterpartiet Storstockholm

Dela den här sidan:

Kopiera länk