Distriktsårskonferens 2014

Sjukvården är inte till salu

Under första dagen av Vänsterpartiet Storstockholms årskonferens fattades en rad kloka beslut. Bland annat antog årskonferensen ett uttalande om Vänsterpartiets politik i Stockholms läns landsting. Nedan kan du läsa resultatet.

Sjukvården är inte till salu
– patienter är medborgare med rättigheter inte kunder på marknaden

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där alla kan lita på sjukvården. Vi ska få träffa läkare som har tid för oss när vi är sjuka. Barnmorskor och sjuksköterskor som får bra betalt och som hinner med oss när vattnet går eller när våra barn behöver plåstras om. I vänsterns samhälle ställer vi solidaritet och rättvisa framför girighet och övertro på marknaden.

I Stockholm har privatiseringarna i hälso- och sjukvården gått längre än någon annanstans och landstinget har nu 1 700 avtal med privata utförare. Vi har ett stort privatdrivet akutsjukhus, över hälften av alla vårdcentraler och fyra femtedelar av äldresjukvården är privatiserad. Psykiatrin och missbruksvården är nästa område som nu privatiseras. Den senaste idén är att flytta ut vård från våra sjukhus till privata specialistkliniker. Det kallas vårdval men är i själva verket en uppstyckning av vården på privata kliniker.

De privata företagen öppnar mottagning där det är lönsamt, och lönsammast är det på Östermalm. Antalet vårdcentraler på Östermalm har därför fördubblats, men ingen ny vårdcentral har öppnats i Botkyrka.

Vården kommersialiseras, slås sönder och fragmentiseras och patienten förvandlas till kund. Det är inte bara patienterna som drabbas. Även personalen drabbas. Vi har i dag sjuksköterskeupprop, läkarupprop, barnmorskeupprop. Vår personal har ställt sig på barrikaderna och det med rätta. De har också sällskap av personalen inom landstingets trafikverksamheter, de som arbetar på bussbolagen, i tunnelbanan, inom färdtjänsten och även i skärgårdstrafiken. Det är inte företagen som utför vård och kör buss eller färdtjänst, det är personalen. Det är dags att sluta favorisera vinstsyftande företag inom såväl vården som trafiken. Det är dags att sluta betrakta personalen som ett särintresse. Bra arbetsvillkor är en förutsättning för god vård och säker kollektivtrafik. Det är inte kvinnor som tjänar mest på att vårdföretagare får plocka ut vinster ur skattefinansierad vård. Det är nästan bara män som sitter i ledningen för de stora vinstsyftande företagen, och kvinnor har större behov av en fungerande vård eftersom de annars oftare är de som får ta hand om gamla och sjuka själva.

Vad kan vi göra för att motverka denna kraftiga privatisering av vården? Vänsterpartiet har en tydlig politik mot vinstsyftande företag i välfärden. Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting driver en politik för en solidarisk hälso- och sjukvård där ingen ska få göra vinst på andras bekostnad. För att detta ska bli verklighet måste vi byta majoritet i Stockholms läns landsting.  Men det räcker inte, vi måste också byta politik.

Vänsterpartiet arbetar för att kvinnor och män ska ha samma rätt till bra vård. Ingen diskriminering ska förekomma p.g.a. funktionsnedsättning, sexuell läggning eller etnicitet. Vill ha en sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande och utgår från en social helhetssyn. Vården ska aktivt samarbeta med andra samhällsaktörer för minskade klassklyftor i hälsa.

Vänsterpartiet satsar på en jämlik vård, utan privata vinster. Det är vår prioriterade fråga i landstingsvalet.

En röst på vänsterpartiet är en röst på en rödgrön majoritet utan borgerliga partier.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting är inte till salu.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk