Distriktsårskonferens 2014

Allt stöd åt EU-medborgarna!

EUs fria rörlighet för människor har visat sig vara en ren chimär. Det som för de välutbildade och högavlönade är en frihet har för många andra blivit ett påtvingat rundflyttande i jakt på jobb, för andra har friheten kraftigt begränsats. En grupp vars mänskliga rättigheter kraftigt kränks är de EU-medborgare, huvudsakligen romer, som den senaste tiden uppmärksammats i Stockholms län. Deras tillfälliga hem har skövlats och deras få ägodelar har förstörts. Deras rätt att flytta inom EU har inte bara ifrågasatts, utan i praktiken avskaffats.

Många av de romer som flyttat inom EU till Sverige gör det för att försöka undkomma den omfattande rasism som drabbar romer över hela Europa. Romer har genom historien betraktats som andra klassens medborgare, i praktiken berövade också grundläggande mänskliga rättigheter och rätten till ett värdigt liv.

Hösten 2013 fälldes Frankrike för diskriminering av romer och EU-medborgare och brott mot de mänskliga rättigheterna. Vad som nu händer i vårt län är i princip samma sak som Frankrike fälldes för. Att denna diskriminering fortsätter att ske är mycket anmärkningsvärt, inte enbart med tanke på de mänskliga rättigheterna utan även eftersom EU själva i sitt så kallade ”Stockholmsprogram” anger att:

”Medborgarna och deras familjer fullt ut kan utöva sin rätt till fri rörlighet /…/ Mångfald respekteras och de mest utsatta befolkningsgrupperna skyddas samtidigt som rasism och främlingsfientlighet bekämpas.”

Behandlingen av EU-medborgarna visar att detta bara är tomma ord. Vänsterpartiet Storstockholm vill med detta uttalande ge vårt stöd och visa vår solidaritet med EU-migranterna. Vi ser allvarligt på de kränkningar som EU-medborgarna utsätts för. Fattigdom är inte kriminellt och polisens inriktning att förstöra och förvärra utsatta människors situation måste upphöra. De mänskliga rättigheterna är odelbara, och måste gälla alla.  Vi kräver:

–          Att avhysningar av EU-medborgare omedelbart stoppas

–          Mark upplåts och praktiska och sanitära inrättningar upprättas för att tillfälligt hjälpa EU-medborgarna

–          Att Sverige, i dialog med de berörda, tar fram en nationell handlingsplan för att stoppa diskrimineringen av romer och för att finna en långsiktig lösning för EU-medborgarna

Vänsterpartiet Storstockholms årskonferens 2014

Dela den här sidan:

Kopiera länk