Nyheter

Grattis Alla Kvinnors Hus 35 år!

Alla kvinnors hus

”Kvinnor har ju på sig jeans, då kan de väl inte bli våldtagna!” Ungefär så kunde resonemangen se ut på 70-80 talet när våld mot kvinnor diskuterades och avfärdades som otänkbart. Det berättade Cecila Öhnfeldt, en av grundarna till kvinnojouren Alla Kvinnors Hus, idag på ett frukostseminarium som arrangerades med anledning av att Alla Kvinnors Hus fyller 35 år.

Cecila Öhnfeldt sade att det hänt mycket positivt sedan dess. Synen på våld i nära relationer har förändrats. Lagstiftningen har förbättrats och brottsoffrens position stärkts. Men det finns fortfarande brister. Till exempel är det svårt för våldsutsatta kvinnor och deras barn att få eget boende. I de värsta fall innebär det att kvinnan tvingas flytta tillbaka till en man som misshandlar.

Den paneldeltagare som gjorde starkast intryck heter Jessica och har egna erfarenheter av att ha blivit utsatt för våld och hot. Hon berättade om hur hon och hennes barn blivit utsatta för mordförsök och därför tvingats flytta till en ny ort och få skyddat boende. Det var skönt att komma till ett ställe som Alla Kvinnors Hus där hon kunde få skydd och trygghet. Men det var samtidigt slitsamt att behöva lämna hem, jobb och vänner bakom sig. Jessica lever idag fortfarande med skyddad identitet och kämpar för att få vårdnaden för sina barn. Hon tycker inte att barnen ska tvingas träffa den pappa som misshandlat både henne och barnen.

Samtalet leddes av Torun Carrfors och övriga deltagare var Barbro Sjöqvist, advokat och tidigare volontär i juristjouren samt Ann Isaksson, nuvarande verksamhetschef och Jessica, som tidigare bott på Alla Kvinnors Hus.

Vänsterpartiet Storstockholm har tagit fram en rapport om lägenheter till våldsutsatta kvinnor som du kan läsa här: Rapport – Lägenheter för våldsutsatta kvinnor”. För oss är arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor centralt. Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna. I dag ser förutsättningarna för kvinnojourerna väldigt olika ut i olika kommuner. I värsta fall tvingas de hela tiden söka tillfälliga projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet för utsatta kvinnor och deras barn. Vi vill också genomföra en nationell kampanj där fakta om mäns våld mot kvinnor lyfts fram. Syftet ska vara att lyfta frågan i debatten och att få allmänheten engagerad.

Seluah Alsaati, distriktsordförande Vänsterpartiet Storstockholm

 

På bilden: Cecilia Öhnfeldt som var med och startade Alla Kvinnors Hus och Ann Isaksson, nuvarande verksamhetschef.

Dela den här sidan:

Kopiera länk