Nyheter

Och hur ska ni betala?

Grattis regeringen! Äntligen har ni insett det Vänsterpartiet påpekat gång på gång – att behovet av nya bostäder och utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholms län blivit eftersatt i årtionden. Nu är det bara tio månader till valet och vi förstår att ni drabbats av panik. Nu ska allt ske genast, men med vilka pengar när ni redan bundit alla resurser till andra trafikprojekt?

Vänsterpartiet har länge pekat på viktiga utbyggnader av spårtrafiken som måste göras i takt med att länet växer. Men i Stockholms läns landsting har moderaterna under ledning av Christer G Wennerholm ihärdigt vägrat tala om det som alla andra insett – att tunnelbanan måste byggas ut kraftigt och att det är bråttom. I stället har moderaterna lagt ca 290 miljoner på en liten spårstump mellan Norrmalmstorg och Sergels torg som i första hand servar Östermalmsbor och turister på väg till Skansen. Som om det inte vore nog bestämde trafiklandstingsrådet att låta Djurgårdsfärjan göra en extratur via Fotografiska muséet som i genomsnitt hade 35 passagerare per dag till en kostnad av 2, 7 miljoner. För de pengarna hade vi t.ex. kunnat få fullängdståg i tunnelbanan på helgerna eller ökad turtäthet i busstrafiken i förorterna.

Den föreslagna utbyggnaden av t-banan beräknas kosta närmare 26 miljarder. Men hur tänker regeringen finansiera detta projekt?

Stockholmarna utsattes för ett grymt svek när staten bestämde att trängselavgifterna skulle gå till bygget av Förbifarten och inte – som utlovades i folkomröstningen – till utbyggd kollektivtrafik. Nu blir vi lurade igen och beskattas dubbelt. Statens bidrag uppgår inte ens till fyra miljarder.

Som jämförelse kan nämnas att staten bidrog med 17 miljarder till infrastrukturpaketet i Västra Götaland som kostade 34 miljarder. Varför ska Stockholmarna inte få samma femtioprocentiga bidrag? Det handlar trots allt om rikets huvudstad och ett län som växer med 35 000-40 000 invånare per år. Är det löftet om ett femte jobbskatteavdrag som gör att staten inte har pengar över till viktiga infrastruktursatsningar? Regeringen tycks ha insett att kollektivtrafiken behöver stora investeringar men vill inte skjuta till pengar. Är det då rimligt att samtidigt lägga dubbelt så mycket – alltså 40-60 miljarder kronor – på den Förbifart Stockholm som blir omodern i samma ögonblick den är klar?

Alliansen har under många år misslyckats med att uppfylla sina egna målsättningar för bostadsbyggandet och det här är ytterligare ett luftslott. Så länge man låter marknaden sköta byggandet istället för att ta ansvar själva spelar det ingen roll hur tjusiga planer de presenterar.

Vänsterpartiet har en bostadspolitik som innehåller allt från statligt investeringsstöd på central nivå till att använda de allmännyttiga bostadsbolagen mer effektivt på lokal nivå för att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Vänsterpartiet lämnar inte walkover till marknaden. Vi tar ansvar för byggandet. Vi arbetar för en rättvis storstad som är långsiktigt hållbar där alla har möjlighet att åka kollektivt utan att trängas och där alla har ett hem att trivas i och en hyra de har råd med.

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare (V) Stockholms läns landsting
Seluah Alsaati, ordförande (V) Storstockholm
Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V) Stockholms Stadshus

Dela den här sidan:

Kopiera länk