Event

Spetsutildning för kvinnliga, blivande eller nuvarande, parlamentariker

Den 14-15 september anordnar Vänsterpartiet Storstockholm en spetsutbildning för kvinnliga parlamentariker, antingen nuvarande eller blivande. Kursen arrangeras på Syninge Kursgård och det ingår boende och mat under hela helgen. Sista ansökningsdag är den 19 augusti. Skicka din ansökan till [email protected].

Syftet med denna utbildning är att stärka gruppen kvinnor i Vänsterpartiet. Genom att lyfta fram och stärka ett stort antal kvinnliga parlamentariker i både landstinget och kommungrupperna, så ökar vi antalet synliga kvinnor i partiet, vilket leder till högre identifikation både för kvinnliga väljare och medlemmar i Vänsterpartiet.

Ett annat syfte med utbildningen är naturligtvis att höja kunskapsnivån hos dem som deltar. Med en vetskap om hur det parlamentariska systemets cykler fungerar, får man större trygghet att agera i dem. Ytterligare ett syfte är att våra kvinnliga parlamentariker får möjlighet till att skapa starka nätverk och hitta kamrater i andra delar av länet att diskutera och dela erfarenheter med. Tanken är att det ska finnas en mentorsgrupp knuten till gruppen, som kan fungera som bollplank i framtiden för deltagarna. På så sätt tar vi tillvara kunskaper och erfarenheter hos erfarna kvinnliga medlemmar och skapar en struktur för kunskapsöverföring och systerskap över generationsgränserna.

Kursen kommer gå igenom ledarskaps- och systerskapsfrågor, en ekonomidel där vi pratar om Gender Budgeting och kommunikationsfrågor.

Distriktets verkställande utskott kommer besluta om vilka 20 personer som kommer få delta i utbildningen. Sista ansökningsdag är den 19 augusti så du har helgen på dig att skicka in din ansökan.

För mer information maila Anna Herdy, ombudsman, på [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk