Nyheter

Gärna höjd skatt, säger majoritet

Gunilla R-COm länet ska klara av befolkningsökningen och minska utsläppen av växthusgaser krävs omfattande investeringar i kollektivtrafiken. För att finansiera detta föreslår Vänsterpartiet en skattehöjning på 25 öre i landstingsbudgeten för 2014. Det möjliggör avgiftsfritt för barn alla veckans dagar och för pensionärer i lågtrafik och enhetstaxa införs med samma pris oavsett reslängd.

Om länet ska klara av befolkningsökningen och minska utsläppen av växthusgaser krävs omfattande investeringar i kollektivtrafiken. För att finansiera detta föreslår Vänsterpartiet en skattehöjning på 25 öre i landstingsbudgeten för 2014. Det möjliggör avgiftsfritt för barn alla veckans dagar och för pensionärer i lågtrafik och enhetstaxa införs med samma pris oavsett reslängd.

 

 

– Vi satsar rejält de kommande åren för att locka fler att åka kollektivt, säger Vänsterpartiets gruppledare Gunilla Roxby Cromvall och tillägger:

– Redan i dag är trängseln outhärdlig på bussar, tåg och tunnelbana. Genom skatten får vi in omkring 100 miljoner mer än alliansen de kommande åren. Då kan vi utveckla kollektivtrafiken både på kort och lång sikt.

I en Sifomätning utförd i april/maj som Vänsterpartiet beställt, svarar 48 procent av länsinvånarna att de är beredda att acceptera en skattehöjning för att kunna finansiera den omfattande utbyggnaden av kollektivtrafiken. Män i åldern 30-49 år utmärker sig: 59 procent av dem är positiva till skattehöjning förutsatt att priset på SL-kortet bibehålls på nuvarande nivå.

– Det är en mycket intressant iakttagelse eftersom vi vet att kvinnor i högre utsträckning åker kollektivt. Det är männen som oftast väljer bilen i stället men uppenbarligen finns en stor potential för många fler män i kollektivtrafiken, säger Gunilla Roxby Cromvall.

 

För mer information:
Gunilla Roxby Cromvall (V)
Tel. 070 – 737 39 92

Dela den här sidan:

Kopiera länk