Dags att bygga nytt

(V)i presenterar ny rapport: 5000 fler lägenheter med vår politik

Idag publicerar Vänsterpartiet Storstockholm rapporten Dags att bygga nytt (klicka här för att ladda ner) som visar vart och hur bostadsbristen skulle kunna byggas bort om vi satt vid makten. Genom ett pilotprojekt där vi tagit fram målsättningar för alla kommuner i länet visar vi nu hur det kan byggas drygt 18 000 lägenheter per år i Stockholmsregionen. Det kan jämföras med den förväntade nyproduktionen för i år på 12 800 lägenheter.

– Bostadsbristen är en av de största framtidsutmaningarna för vår stad. Ändå saknar allianspolitikerna ute i kommunerna viljan som krävs för att få igång byggandet. Med Vänsterpartiets politik finns det potential att öka bostadsbyggandet med ungefär 5000 lägenheter per år. Det skulle vara ett värdefullt tillskott av bostäder för alla de ungdomar och studenter som idag saknar eget boende, säger Seluah Alsaati, ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm.

Rapporten presenteras idag i Tidningen Metro. I rapporten finns en genomgång kommunvis av hur mycket Vänsterpartiet vill bygga lokalt. I flera fall pekar vi även ut konkreta områden för nybyggnation.

– Vänsterpartiet vill bygga mer men vi vill också bygga rätt. Idag byggs det för lite och det som byggs är ofta bostadsrätter. Vi vill se fler klimatsmarta hyresrätter med pressad hyra. Det kan vi bland annat göra genom att använda de allmännyttiga bostadsbolagen flitigare. För att bygga bort bostadskrisen är politisk vilja ett avgörande första steg, säger Seluah Alsaati.

 

För mer information, kontakta: 

Seluah Alsaati

Ordförande Vänsterpartiet Storstockholm
[email protected], 076-236 99 87

Dela den här sidan:

Kopiera länk