Nyheter

Vi kräver att jakten på papperslösa stoppas omedelbart!

Vänsterpartiet Storstockholm: Vi kräver att jakten på papperslösa stoppas omedelbart!

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Storstockholms distriktsstyrelse 12 mars 201

REVA står för ”Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete” och är ett projekt som tillkommit för att underlätta för polisen att hitta och utvisa personer som uppehåller sig illegalt i landet. Problemet är att arbetssättet varken är rättssäkert eller effektivt. Vi är många som deltagit i protesterna mot REVA. Tack vare den hårda kritiken har gränspolisens kontroller i tunnelbanan avbrutits. Det är ett steg i rätt riktning.
Men mer behöver göras.

Fortfarande kan papperslösa inte känna att de exempelvis kan söka vård, gå i skola eller fira gudstjänst utan att polisen när som helst kan göra ett ingripande. Att uppehålla sig illegalt i landet är brottsligt men för att polisen ska få kontrollera en person misstänkt för brott krävs att de har en skälig misstanke. Att basera denna misstanke enbart på att personen ser ”utländsk” ut är inte bara rasistiskt, det är fullkomligt rättsvidrigt.

Ett samhälle där människor med ett visst utseende per automatik misstänkliggörs är inte ett öppet, demokratiskt samhälle. Ett samhälle som skoningslöst jagar de redan utsatta och rättslösa är ett samhälle som är på väg mot något som vi för länge sedan trodde vi lämnat bakom oss.

Vi talar om människor som av en eller annan anledning lämnat sitt land för att situationen där blivit ohållbar. De är kvinnor, män och barn med en historia av förföljelse och utsatthet. Vi anser att Sverige ska vara bättre än att fortsätta denna jakt på utsatta människor. REVA är en del av den strukturella rasism som drabbar människor med utländsk bakgrund i Sverige och som inom andra områden leder till exempelvis diskriminering på arbetsmarknaden, i krogkön, inom rättsväsendet och i kontakten med myndigheter.

Nu är det dags att ta ytterligare några steg för en medmänsklig flyktingpolitik. Vi kräver en ändring av lagstiftningen så att polisen inte tillåts söka papperslösa på skolor, sjukhus och i gudstjänstlokaler. Vi vill även ändra utlänningslagen så att vi får en verkligt human och mänsklig flyktingpolitik med ett barnperspektiv och respekt för mänskliga rättigheter. Slutligen vill vi ge uppehållstillstånd till alla vuxna som levt gömda i minst fyra år och till alla barn som ännu inte fått uppehållstillstånd fyra år efter att de ansökt om det.

Det är dags att riva resterna av REVA!

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk