Nyheter

Dåligt med bostäder för våldsutsatta kvinnor

Lägenheter2Vänsterpartiet Storstockholm visar i en ny undersökning som släpps idag att en majoritet av kommunerna i Stockholms län inte kan garantera trygga långsiktiga boenden för våldsutsatta kvinnor. Vi har tittat på om kommunerna kan ordna boende för kvinnan i en annan kommun i de fall hotbilden är särskilt stor i det egna närområdet. Vi har också tittat på om kommunernas bostadsköer erbjuder förturer till de kvinnor som kan bo kvar i kommunen och vill gå vidare till ett långsiktigt boende efter tiden i skyddat boende.

Vänsterpartiet Storstockholm visar i en ny undersökning som släpps idag att en majoritet av kommunerna i Stockholms län inte kan garantera trygga långsiktiga boenden för våldsutsatta kvinnor. Vi har tittat på om kommunerna kan ordna boende för kvinnan i en annan kommun i de fall hotbilden är särskilt stor i det egna närområdet. Vi har också tittat på om kommunernas bostadsköer erbjuder förturer till de kvinnor som kan bo kvar i kommunen och vill gå vidare till ett långsiktigt boende efter tiden i skyddat boende.

– Många av de kvinnorna som blivit misshandlade av sina män har fått både livet och ekonomin förstörd.  Då är det svårt att få tag på en lägenhet. I värsta fall kan det innebära att kvinnan tvingas flytta tillbaka till misshandlande man. För att undvika den situationen och för att ge kvinnorna möjlighet att skapa sig en ljusare framtid, måste vi kunna garantera att de får trygga boenden, säger Seluah Alsaati, ordförande för Vänsterpartiet i Storstockholm.

Sammanställningen i undersökningen visar att endast åtta av de 26 kommunerna i Stockholms län har formaliserade samarbeten med byteslägenheter för att kunna erbjuda kvinnan boende i en annan del av storstaden, och bara nio kommuner har förtur inom bostadskön.

– Vi vill att Länsstyrelsen tar ett krafttag i kvinnofridsarbetet. Det kan de göra genom att samordna och driva på kommunerna i länet att upprätta system med byteslägenheter och att införa förtur inom bostadsförmedlingarna, säger Seluah Alsaati.

Läs hela rapporten här: Rapport (V) – Lägenheter för våldsutsatta kvinnor

 

Seluah Alsaati
Distriktsordförande
E-post: [email protected]
Tel: 076-236 99 87

Dela den här sidan:

Kopiera länk