artikel

Seluah Alsaati: Förändra den borgerliga mediehegemonin

Den här artikeln är ledare i det första av fyra nummer av Vänsteraktuellt som gjorts i samarbete med tidningen Flamman.

Vi som följde förra valrörelsen i de stora tidningarna kunde nog flera gånger känna en frustration över den snedvridna rapporteringen. Det är inte konstigt, opinionsagendan på ledarsidorna var och är i de flesta fall borgerlig. Det finns ett stort behov av en stark, oberoende, vänstermedia som kan bli en motvikt till detta. När arbetarrörelsen byggdes upp startade man flera egna tidningar och använde det intensivt i opinionsbildningsarbetet och skapade på så sätt en egen offentlighet. Idag finns det inte någon stor rikstäckande socialistisk dagspress, men det finns några mindre tidningar. I syfte att stärka svensk vänstermedia, startar Vänsterpartiet Storstockholm från och med detta nummer av Vänsteraktuellt, en satsning på den oberoende socialistiska veckotidningen Flamman. Genom att bifoga Flamman som en bilaga till vår medlemstidning, hoppas vi att fler av våra medlemmar ska intressera sig för tidningen och teckna en prenumeration.

I Norge har tidningen Klassekampen lyckats bli en betydelsefull vänsterdagspress. Tidningen läses över hela Norge och finns på fackklubbar och i fikarum. Den har lyckats bli en viktig del av den nationella debatten i Norge, som utmanas av ett tydligt vänsteralternativ. Flamman är en mycket mindre tidning, men har ändå lyckats bli en viktig vänsterröst i den svenska debatten. Genom de senaste redaktörerna, framför allt Aron Etzler, har man ofta varit den tyngsta vänsterdebattören i morgonsoffor och radiosändningar. Det har gjort att det funnits en vänsterröst i den politiska debatten som inte skulle ha funnits där annars. Men Flamman har också varit en plattform för vänsterpartister som vill lyfta viktiga partiinterna diskussioner. Ett exempel på det är hur Flamman förra året användes av flera partikamrater för att profilera de olika kandidaterna i det senaste partiledarvalet.

På lång sikt måste Flamman givetvis utvecklas och bli mycket starkare än den är idag, på kort sikt handlar det om att stärka tidningen inom vänstern. I grund och botten måste tidningen växa för att kunna satsa mer resurser och göra en bättre tidning – fler prenumeranter innebär ökade intäkter och på sikt ökat presstöd. Idag har Flamman knappt 3000 prenumeranter, förhoppningen är nu att värva fler prenumeranter bland vänsterpartister i Storstockholm. Distriktet har trots allt 3000 medlemmar och vi utgör tillsammans en betydande kraft. Det är viktigt för arbetarrörelsen att bygga upp egna mediekanaler som kan utmana den borgerliga hegemonins makt över den politiska debatten. Vänsterpartiet Storstockholm visar genom denna satsning på oberoende vänstermedia att vi gör något för att förändra detta.

Prenumerera på Flamman: www.flamman.se

Dela den här sidan:

Kopiera länk