Event

Seminarium: Har vi råd med välfärden?

Det hävdas ofta av politiker och ekonomer att vi inte kommer ha råd med samma generösa välfärd i framtiden som vi har nu bl.a. p.g.a. att fler blir äldre. Andra hävdar att detta inte stämmer eftersom vi hela tiden blir rikare som nation. Vem har egentligen rätt? Och hur kan framtidens välfärd finansieras? Detta kommer att debatteras mellan Daniel Ankarloo, lektor i socialt arbete Malmö högskola, och Per Sedigh, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vid ett seminarium på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm torsdag 26 april kl 18.00.
Daniel Ankarloo har skrivit mycket om välfärdsfrågor och i sin senaste bok ”Välfärdsmyter” kritiserar han uppfattningen att vi inte skulle ha råd med en god och jämlik välfärd i framtiden.
Per Sedigh är en av huvudförfattarna till SKLs rapport ”Framtidens utmaning. Välfärdens framtida finansiering”.
Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd i Stockholm och ABF
———————————
Det här är ett meddelande från föreningen Gemensam Välfärd Stockholm, en del av Nätverket för Gemensam Välfärd. För mer information om GV, samt kontaktuppgifter, se www.gemensamvalfard.se/stockholm.

Skriv en kommentar