Event

Rasism i skolan

Skolan är kanske den arbetsplats i Sverige som har den klarast uttalade policyn när det gäller rasism och annan kränkande behandling. Detta innebär att all skolpersonal aktivt måste uppmärksamma och motverka rasistiska yttranden, handlingar och ställningstaganden.

Men hur ser det ut i verkligheten? Hur ser vi till att detta efterlevs? Hur bemöter vi rasism? Vad kan vi göra, rent praktiskt?
I panelen möter forskaren René Leon Rosales, som undersökt invandrarungdomars situation i skolan, Niclas Nilsson från Expo, projektledare för »Stoppa rasismen i skolan«, samt Johanna Granbom, ordförande i Ung Vänster Storstockholm. Samtalet leds av Sebastian Rapp från Vänsterpartiet Storstockholms antirasistiska utskott.

Plats: Kungsgatan 84 (Kafé Marx, innegården)
Tid: Diskussionerna startar kl 18.30, men soppa serveras till självkostnadspris från kl 18
Arrangörer: Vänsterpartiet Storstockholms Antirasistiska utskott och Skolpolitiska nätverk.

Kopiera länk