artikel

Fördubbla bostadsbyggandet i Stockholms län!

Uttalande
Vänsterpartiet Storstockholms Distriktsårskonferens
Landstingshuset 24-25 mars 2012

Storstockholm växer för varje dag som går, men de senaste decennierna har bostadbyggandet legat långt efter. För närvarande byggs det årligen knappt 10 000 lägenheter men för att möta behovet skulle antalet behöva dubbleras. Med bostadsbristen kommer trångboddhet, vi bor kvar hemma, hyr in oss hos främlingen från Blocket som tar en för hög hyra för rummet eller flyttar ihop med våra partners oavsett om det var läge för det eller inte. Med bostadsbristen kommer också osäkra andrahandsboenden, höga hyreskrav och en möjlighet för hyresvärden att runda hyresförhandlingen och sätta hyran själv eftersom lägenheten blir uthyrd i vilket fall.

Högerns och fastighetsägarnas svar är marknadshyror. Men vi vet bättre. Vi vet att högre hyror inte leder till att bostadsbristen försvinner. Om det vore så enkelt hade väl bostadsrätten, vars priser sätts på en marknad, löst problemet för länge sedan. Problemet är istället att politiken har släppt allt ansvar för den sociala grundtrygghet ett boende innebär. Istället för att driva en politik för att det ska byggas bostäder med hyror som vanliga stockholmare har råd att betala säljer man ut marken till högstbjudande och stimulerar att hyresrätter ombildas till dyra bostadsrätter.

Ibland sägs det att det inte går att bygga billigt. Men vi vet att det har gjorts förr och kan göras igen om den politiska viljan finns. De kommunala bostadsbolagen drivs på uppdrag av politikerna – och då kan politikerna också ge bolagen i uppdrag att bygga betydligt mer – och att bygga hyresrätter med låga hyror. De allmännyttiga bolagen är de bästa värdarna, och därför ska de tilldelas mer mark än de privata storbolag som bygger dyra hyresrätter eller bostadsrätter som förutsätter stort eget sparkapital.

Vänsterpartiet har en politik för lägre hyra i all nyproduktion, inte bara allmännyttan. Vi höjer klimat- och miljökraven, men inför en byggnorm för alla länets kommuner så att byggbolagen kan använda stora byggvolymer vilket sänker kostnaderna i nyproduktionen. Vi använder markanvisningstävlingar där det byggbolag som visar att de kan bygga hyresrätter med låga hyror får bygga på marken. Vi sänker kraven på antal parkeringsplatser och minskar därmed på onödiga kostnader och en bilberoende infrastruktur. Dessutom vågar vi ge upp attraktiv mark till hyresrätter, studentbostäder och kollektivhus, eftersom vi menar allvar när vi säger att vi vill ha en blandad stad.

Det får vara slut på dåliga bortförklaringar. Stockholmsregionen växer, och då behöver antalet hyresrätter också göra det.

Fördubbla bostadsbyggandet i Storstockholm!
Bygg lägenheter med rimliga hyror!
Bygg klimatsmart!

Kopiera länk